Ga naar hoofdinhoud

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 12)

GENADE De genade van God is waarschijnlijk het grootste wonder in de Bijbel. Een groter wonder dan de schepping; immers: God kan álles.Maar dat een heilig God, die geen zonde door de vingers kan zien, niettemin aan zondaars genade bewees, moeten we niet proberen te begrijpen. De Here riep: Here God, barmhartig en genadig, lankmoedig,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 11)

BLIJVENDE BEVRIJDING DOOR JEZUS De vrijheid die wij door Jezus hebben verkregen, kent 5x aspecten die onze belangstelling meer dan waard zijn. Aspect 1Gal. 5 : 1 en Joh. 8 : 34 en 36 leren dat onze vrijheid niet beperkt is; zij is 100%: Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Jezus…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 10)

EEN NIEUW SOORT ‘SLAAF’ Zoals uiteengezet: voor de slavernij van satan kan niemand kiezen; elk mens is vanaf zijn geboorte letterlijk “aan hem verslaafd”. En tóch…..…..zijn we na onze definitieve bevrijding door het geloof in Jezus Christus opnieuw een slaaf geworden: een slaaf van Christus. Want de slaaf in de Here is een vrijgelatene des Heren:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 9)

BEVRIJDING In het hoofdstukje “slavernij (verslaving)” bespraken we enkele van de gevolgen van de zondeval voor de mens: slavernij van satan, slavernij van de zonde en slavernij van de dood. Elk mens die gelooft in Jezus Christus wordt door Hem verlost van de slavernij van satan: Hij verloste hen uit de macht van de hater,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 8)

JEZUS KWAM OM TE BEVRIJDEN Want….. …..Jezus heeft iets geweldigs gedaan: De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs.  (Mark. 10 : 45) Mark. 10 : 45 vertelt ons dat Jezus, teneinde onze vrijheid te kunnen bewerkstelligen, Zelf….. …..slaaf moest…

NIEUWSBRIEF VAN FRANK EN ADA OUWENEEL

AAN ALLE BROEDERS, ZUSTERS EN GEMEENTEN DIE ONZE BEDIENING MET GEBED EN/OF FINANCIËN ONDERSTEUNEN juli 2023                                                                  Broeder(s) / Zuster(s), Met blijdschap doen wij u de 2023-Nieuwsbrief toekomen: DANKBAARHEID VOOR FINANCIËLE STEUNHeel graag willen wij alle broeders, zusters en Gemeenten die ons financieel ondersteunen nogmaals hartelijk danken. Met blijdschap ervaren wij hoe de Heer bemoedigt door…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 7)

VRIJHEID De meeste wereldbewoners zijn er vast van overtuigd dat ze in vrijheid leven; met klem proclameren ze aan iedereen die het maar wil horen: “Ik ben onafhankelijk; eigenlijk heb ik met niemand iets te maken. Ik doe wat ik wil !”. Jammer. Want het klopt niet. De kranten en de tv-journaals bewijzen het onomstotelijk:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 6)

VREDE VÁN GOD Naast de “vrede MET God” bestaat er ook de “vrede VAN God”.Lang niet iedereen die ‘vrede mét God’ heeft, bezit ook de ‘vrede ván God’. Velen die door het geloof in Jezus vrede met God hebben en daardoor 100% zeker zijn van hun Hemelse toekomst, lijden hier op aarde dikwijls een onrustig…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 5)

HOE KRIJGT IEMAND VREDE MET GOD Als er vandaag de dag nog mensen zijn die hun hand nog niet hebben gelegd op het Offer van Jezus Christus, die misschien vragen: “Hoe krijg ik deel aan die vrede met God ?”, dan mogen wij hen toeroepen: “Geloof in de Here Jezus !”. Dat heb ik niet…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 4)

VREDE MET GOD Alles wat nodig was om een einde te maken aan de vijandschap tussen God en mensen, om vrede met God te bewerkstelligen, is op Jezus gelegd. En doordat Hij Gods straf-beker tot de laatste druppel heeft geleegd, is ons de vrede aangebracht. Dat is gebeurd aan het Kruis van Golgotha. Waarom deed…