Ga naar hoofdinhoud

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 2)

WOORDSTUDIE Onze (arme) Nederlandse taal kent voor de diepe gevoelens waarover we tot nu toe hebben gesproken en die de wereldburgers klaarblijkelijk zeer intensief bezighouden, maar één minuscuul woordje: “liefde”. Om meer te begrijpen van de volle draagwijdte van die “diepe gevoelens” zullen we echter kennis móéten nemen van het Woord van Hem “Die liefde…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 1)

INLEIDING Er is bijna geen mens op deze aarde die niet geïnteresseerd is in de liefde, in geluk, in blijdschap en in werkelijke veiligheid en zekerheid.Als je 10 mannen en vrouwen zou vragen of ze de begrippen “liefde”, “geluk”, “blijdschap”, “veiligheid” en “zekerheid” eens zouden willen verklaren, dan zou je een veelvoud van 10 verschillende…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 15)

WANDELEN IN GODS GENADE Gods genade hield niet op met stromen toen Hij onze zonden vergaf en ons eeuwig leven schonk. Het is een enorme troost te weten dat Zijn genade-bron nooit opdroogt. En wie de genade van God in zijn dagelijks leven ervaart, zal niets liever willen dan Hem gehoorzamen en uit Zijn genade…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 14)

ER IS VOOR GODS GENADE EEN PRIJS BETAALD De Here Jezus was uit liefde bereid álles te doen om zondige mensen in aanraking te brengen met Gods genade. 2 Kor. 8 : 9 vertelt ons dat dat betekende dat Jezus zou moeten betalen met de prijs van Zijn eigen leven: Gij kent de genade van…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 13)

HOE HEBBEN WIJ GODS GENADE LEREN KENNEN Eerbiedig gezegd: God in de Hemel hield in Zijn heilige handen een geweldig grote “doos” vol genade. Juist omdat Hij zo heilig is kon God de mens die “doos” niet zomaar geven. We zullen straks zien dat voor Gods genade op het kruis van Golgotha door de Here…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 12)

GENADE De genade van God is waarschijnlijk het grootste wonder in de Bijbel. Een groter wonder dan de schepping; immers: God kan álles.Maar dat een heilig God, die geen zonde door de vingers kan zien, niettemin aan zondaars genade bewees, moeten we niet proberen te begrijpen. De Here riep: Here God, barmhartig en genadig, lankmoedig,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 11)

BLIJVENDE BEVRIJDING DOOR JEZUS De vrijheid die wij door Jezus hebben verkregen, kent 5x aspecten die onze belangstelling meer dan waard zijn. Aspect 1Gal. 5 : 1 en Joh. 8 : 34 en 36 leren dat onze vrijheid niet beperkt is; zij is 100%: Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Jezus…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 10)

EEN NIEUW SOORT ‘SLAAF’ Zoals uiteengezet: voor de slavernij van satan kan niemand kiezen; elk mens is vanaf zijn geboorte letterlijk “aan hem verslaafd”. En tóch…..…..zijn we na onze definitieve bevrijding door het geloof in Jezus Christus opnieuw een slaaf geworden: een slaaf van Christus. Want de slaaf in de Here is een vrijgelatene des Heren:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 9)

BEVRIJDING In het hoofdstukje “slavernij (verslaving)” bespraken we enkele van de gevolgen van de zondeval voor de mens: slavernij van satan, slavernij van de zonde en slavernij van de dood. Elk mens die gelooft in Jezus Christus wordt door Hem verlost van de slavernij van satan: Hij verloste hen uit de macht van de hater,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 8)

JEZUS KWAM OM TE BEVRIJDEN Want….. …..Jezus heeft iets geweldigs gedaan: De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs.  (Mark. 10 : 45) Mark. 10 : 45 vertelt ons dat Jezus, teneinde onze vrijheid te kunnen bewerkstelligen, Zelf….. …..slaaf moest…