Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 4)

SCHEPPING OF EVOLUTIE ? Er zijn vele mensen (zelfs christenen) die eraan twijfelen of alles wel echt zo is gegaan als we tot nu toe hebben besproken. Zij vinden het moeilijk om de Bijbel onvoorwaardelijk te geloven.  Het is voor…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 3)

DE MENS We lezen in Gen. 1 : 26 en 27: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem. Wij weten dat deze eerste mens…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 2)

DE SCHEPPINGS-DAGEN We zouden ons kunnen afvragen: “Wat is er zo interessant aan die scheppingsdagen 2 t/m 5 ?”. Velen zullen reageren met de woorden: “Ik geloof echt wel dat de vogels, de bloemen, de bergen en de zeeën door…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Hoe is het leven op aarde begonnen ? Waar komen we vandaan ? Dat zijn vragen die ieder mens zichzelf wel eens een keer stelt.De Bijbel maakt ons duidelijk dat Gód van alles de Schepper is; Zijn…

FRANK OUWENEEL BLOGT DE 2020-NIEUWSBRIEF

Met blijdschap doen wij u de 2020-Nieuwsbrief toekomen: DE CORONA-CRISIS (1) Evenals velen van u hebben wij een opmerkelijke periode achter ons. In kleine Gemeenten (± 25 leden) vonden samenkomsten normaal plaats, de meeste Bijbelstudies en zondag-preekbeurten werden echter afgelast.…

CORONA-CRISIS IN HET LICHT VAN DE TEKENEN DER TIJDEN

FRANK OUWENEEL HOUDT BEAMER-LEZINGEN MET ALS TITEL “PERSPECTIEF VOOR EEN GEPLAAGDE WERELD”. Frank Ouweneel geeft als inleiding op de beamer-Bijbelstudie de volgende informatie: Jezus zegt in Matth. 16 : 2 en 3: Bij het vallen van de avond zegt gij:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 5)

ENKELE NAMEN VAN JEZUS CHRISTUS De Here Jezus is zo’n geweldig Persoon dat Hij vele namen heeft: eeuwige namen en namen die Hij kreeg vanaf het moment dat Hij op aarde wandelde.Laten we eens enkele eeuwige namen in de Bijbel…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 4)

DE DIENST OP AARDE VAN JEZUS CHRISTUS Er zijn verschillende redenen geweest waarom de Here Jezus naar de aarde is gekomen. De drie belangrijkste zijn: God verheerlijken Gods wil volbrengen De satan overwinnen De hoofdreden van Zijn komst was: God…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 3)

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN JEZUS CHRISTUS Uiteraard is het onmogelijk alle kenmerken van Jezus te behandelen, daarom staat er boven dit hoofdstuk “Belangrijke kenmerken”.We noemen er 3-Hij is eeuwig-Hij was God zelf-Hij was volmaakt mens De Here Jezus was eeuwig !…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 2)

ELKE BLADZIJ VAN DE BIJBEL SPREEKT VAN JEZUS CHRISTUS Het mooie van de Bijbel is dat elke bladzijde spreekt over de Here Jezus. De Here Jezus zegt zelf: De Schriften zijn het die van Mij getuigen.  (Joh. 5 : 39)…