Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze Bijbelstudie gaat over het grootste werk dat ooit door een mens op aarde werd volbracht: Jezus’ bloedstorting en Zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha.Ef. 2 : 13 en 16 leert dat wij vanwege…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 7)

GODS OPLOSSING Ps. 11 : 7 zegt van God dat Hij rechtvaardig is:onze Studie heeft tot nu toe duidelijk gemaakt dat God vanwege Zijn heiligheid de zonde  móét oordelen. 1 Joh. 4 : 8 zegt van God dat Hij liefde…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 6)

BLIJVENDE GEVOLGEN (2): DE DOOD ‘Blijvende konsekwentie nummer 2’ vinden we in Rom. 5 : 12: Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood,zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,omdat…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 5)

BLIJVENDE GEVOLGEN (1): ALLE MENSEN ZONDAARS Zoals eerder gezegd: vandaag de dag wordt de mensheid nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van de zondedaad van Adam en Eva.‘Blijvende konsekwentie nummer 1’ vinden we in Rom. 5 : 12 en 19:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 4)

HET DIREKTE GEVOLG VAN DE ZONDEVAL De ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar had ogenblikkelijk 3 konsekwenties: 1)  Gen. 3 : 22: God zeide: Nu heeft de mens kennis van goed en kwaad. Vóór hun zondige daad kenden Adam en Eva…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 3)

DE ZONDEVAL Tot aan Gen. 3 vernemen we van de satan niets.Hij heeft gedurende de periode waarin het Bijbelgedeelte Gen. 1 : 2 tot en met Gen. 2 : 25 zich afspeelt koortsachtig plannen uitgebroed om Gods prachtige scheppingswerk te…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 2)

DE MENS VÓÓR DE ZONDEVAL Laten we ons nu een ogenblik concentreren op de mens, de kroon van Gods schepping: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Eén daad van ongehoorzaamheid aan God heeft enorme gevolgen. Dat is het tragische verhaal van de zondeval van Adam en Eva, het door God geschapen eerste mensenpaar. Ze leefden in de prachtige Hof van Eden, in volmaakte…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 5)

GODS WONDEREN IN DE SCHEPPING Ps. 111 : 2, Ps. 92 : 6 en Ps. 8 : 4 proclameren vol bewondering: Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben. Hoe groot zijn…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 4)

SCHEPPING OF EVOLUTIE ? Er zijn vele mensen (zelfs christenen) die eraan twijfelen of alles wel echt zo is gegaan als we tot nu toe hebben besproken. Zij vinden het moeilijk om de Bijbel onvoorwaardelijk te geloven.  Het is voor…