Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 9)

Wat gaan we in de Hemel doen ? De Bijbel is heel duidelijk over de Hemelse aktiviteiten van de gelovigen. Vraag: wat is het allerbelangrijkste wat wij in de Hemel gaan doen ? Wat is het allermooiste aspect van de…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 8)

Wat gebeurt er op dit moment in de hemel ? Soms hoor je wel eens mensen (ook christenen) uitroepen: “God, waar bent U ?; de Hemel is van koper !, de Hemel is potdicht !, de Hemel is doodstil !”.…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 7)

DE HEMEL Ps. 115 : 3 en Ps. 11 : 4 leren dat de Hemel de woonplaats van God is: Onze God is in de hemel. God woont in zijn heilig paleis, God heeft in de hemel zijn troon. Verderop…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 6)

EEUWIG LEVEN Er zijn 3 redenen waarom de Bijbel spreekt van “het eeuwige leven”. De eerste 2 redenen vinden we in de volgende Bijbelteksten: Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.  (Ps. 90 : 2) Abraham riep de naam van…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 5)

WEDERGEBOORTE; de vruchten van “het nieuwe land” (het nieuwe leven) De bewijzen van wérkelijk léven zijn: vruchten. Omdat nieuw en eeuwig leven uit Jezus de hoofdbron van “het nieuwe land” is, “groeien” er de allerbeste “vruchten”: geen tijdelijke maar eeuwige…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 4)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” overgestoken Stel u voor dat u verhuisd bent van Frankrijk (“het oude land”) naar Spanje (“het nieuwe land”). Als nieuwe onderdaan in het nieuwe koninkrijk zult u moeten gaan wennen aan nieuwe gewoonten;…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 3)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” oversteken Er zijn vele mensen die de Here Jezus hebben aangenomen en toch niet wedergeboren zijn. Je ziet bij zulke mensen dat ze hun “oude leventje” (van vóór hun bekering) gewoon voortzetten; uit…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 2)

WEDERGEBOORTE; de Here Jezus legt het Zelf uit Ik hoor wel eens christenen vragen: “is ‘wedergeboorte’ vandaag de dag nog wel een interessant thema; moeten wij ons als christenen niet bezighouden met belangrijkere zaken ?”.Het is een moeilijk onderwerp; daarom…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze studie gaat over de wedergeboorte en over het eeuwige leven dat de gelovige nu reeds mag bezitten en in de Hemel verder gaat. De basis is Jezus’ dood en opstanding. Ons geloof in dat volbrachte Werk is…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 9)

GELOOF (ZÓNDER LIDWOORD)    =    HET VERTROUWEN OP GOD Zoals we eerder zagen behandelt deze BBB-Studie 2 soorten “geloof”. We leerden dat de Bijbel onderscheidt: ‘geloof’ mét lidwoord (dus: ‘het geloof’) en ‘geloof’ zónder lidwoord (dus: ‘geloof’). We hebben vastgesteld dat…