Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 6)

BEHOUDENIS Zoals we eerder zagen, betekent Bijbelse “behoudenis”: ‘redding’.Laten we ons bezighouden met 4 aandachtspunten rondom “behoudenis”. Aandachtspunt 1: Waar zijn wij van gered ? God heeft mijn leven gered van de vernietiging, want Hij heeft al mijn zonden achter…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 5)

HET GELOOF (9):    SATAN WIL NIET DAT MEN GELOOFT Soms maken we het mee dat wij, nadat we een ongelovige er op hebben gewezen dat hij de Here Jezus moet aannemen, de overtuiging hebben dat onze boodschap is “geland”. We…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 4)

HET GELOOF (8):    DE GELOOFS – ‘BELONINGEN’ Laten we eens vol dankbaarheid en bewondering stilstaan bij de geweldige “geschenken” die het deel zijn van élk mens die zijn zonden belijdt en gelooft in Jezus Christus.Uit de veelheid noemen we er…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 3)

HET GELOOF (5):    HOE MOET MEN GELOVEN ? Geen enkel mens mag zeggen: “ik wil wel in God geloven, maar ik ga dat op mijn eigen manier doen !”.Op de vraag “Hoe moet men geloven ?” geeft de Bijbel 2…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 2)

HET GELOOF Deze BBB-Studie behandelt 2 soorten “geloof”. De Bijbel onderscheidt: ‘geloof’ mét lidwoord (dus: ‘het geloof’) en ‘geloof’ zónder lidwoord (dus: ‘geloof’). Je zou kunnen zeggen dat ‘hét geloof’ alles te maken heeft met onze eeuwigheid en dat ‘geloof’…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “‘Geloof’ is een van de pijlers waarop een christen zijn of haar levenshuis bouwt. Maar wat is nu Bijbels geloof, wat en hoe moet ik dan geloven en wat zijn de gevolgen als ik mijn vertrouwen volledig…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 6)

WAT BETEKENT “KNIELEN VOOR HET KRUIS”? De uitdrukking “knielen voor het Kruis” komt niet in de Bijbel voor; niettemin gebruiken vele christenen haar regelmatig om uiting te geven aan 5 bijzondere aspecten van het Kruis van Golgotha: 1)Het bewijsstuk, dat…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 5)

DE BETEKENIS VAN HET KRUIS VOOR GOD, VOOR ONS EN VOOR DE SATAN Hebr. 12 : 2 noemt een van de drijfveren van Jezus om naar het Kruis te gaan: Laat ons oog gericht zijn op Jezus, de voleinder des…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 4)

DE KRUIS-GEBEURTENISSEN VOLGENS MATTHEUS Laten we in stille eerbied en vol ontroering de Here Jezus volgen gedurende de gebeurtenissen kort vóór Zijn kruisiging en gedurende Zijn zware Werk óp het kruis. De Here Jezus volgen; vóór het kruis Matth. 27…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 3)

WAAROM EEN KRUIS ? De eerste reden van Zijn kruisiging:Ten tijde van de omwandeling van de Here Jezus op aarde, zuchtte het volk Israël onder de overheersing door de Romeinen. In het begin van het Nieuwe Testament lezen we van…