Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 3)

HET GELOOF (5):    HOE MOET MEN GELOVEN ? Geen enkel mens mag zeggen: “ik wil wel in God geloven, maar ik ga dat op mijn eigen manier doen !”.Op de vraag “Hoe moet men geloven ?” geeft de Bijbel 2…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 2)

HET GELOOF Deze BBB-Studie behandelt 2 soorten “geloof”. De Bijbel onderscheidt: ‘geloof’ mét lidwoord (dus: ‘het geloof’) en ‘geloof’ zónder lidwoord (dus: ‘geloof’). Je zou kunnen zeggen dat ‘hét geloof’ alles te maken heeft met onze eeuwigheid en dat ‘geloof’…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “‘Geloof’ is een van de pijlers waarop een christen zijn of haar levenshuis bouwt. Maar wat is nu Bijbels geloof, wat en hoe moet ik dan geloven en wat zijn de gevolgen als ik mijn vertrouwen volledig…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 6)

WAT BETEKENT “KNIELEN VOOR HET KRUIS”? De uitdrukking “knielen voor het Kruis” komt niet in de Bijbel voor; niettemin gebruiken vele christenen haar regelmatig om uiting te geven aan 5 bijzondere aspecten van het Kruis van Golgotha: 1)Het bewijsstuk, dat…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 5)

DE BETEKENIS VAN HET KRUIS VOOR GOD, VOOR ONS EN VOOR DE SATAN Hebr. 12 : 2 noemt een van de drijfveren van Jezus om naar het Kruis te gaan: Laat ons oog gericht zijn op Jezus, de voleinder des…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 4)

DE KRUIS-GEBEURTENISSEN VOLGENS MATTHEUS Laten we in stille eerbied en vol ontroering de Here Jezus volgen gedurende de gebeurtenissen kort vóór Zijn kruisiging en gedurende Zijn zware Werk óp het kruis. Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik doen met…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 3)

WAAROM EEN KRUIS ? De eerste reden van Zijn kruisiging:Ten tijde van de omwandeling van de Here Jezus op aarde, zuchtte het volk Israël onder de overheersing door de Romeinen. In het begin van het Nieuwe Testament lezen we van…

FRANK OUWENEEL BLOGT DE 2021-NIEUWSBRIEF

Met blijdschap doen wij u de 2021-Nieuwsbrief toekomen: DE CORONA-CRISIS Gedurende de afgelopen maanden werden opnieuw de meeste Bijbelstudies en zondag-preekbeurten afgelast. Gelukkig waren er diverse Gemeenten waar de diensten door middel van livestream en/of YouTube-film tóch konden worden gevolgd.…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 2)

7x ASPECTEN VAN DE MENS JEZUS CHRISTUS Om meer van het kruis te begrijpen moeten we allereerst stilstaan bij het wonder van Jezus’ méns-zijn.We gaan dat doen in 7 stappen. Stap 1:Zijn geboorte. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze Bijbelstudie gaat over het grootste werk dat ooit door een mens op aarde werd volbracht: Jezus’ bloedstorting en Zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha.Ef. 2 : 13 en 16 leert dat wij vanwege…