Ga naar hoofdinhoud

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel1)

VREDE Het woord “vrede” heeft een enorme lading; in alle uithoeken van de wereld klinkt de roep om “vrede”. Ook in de Bijbel is het een belangrijk onderwerp; het woord “vrede” komt er 206 keer in voor. Wat is eigenlijk vrede? Het woordenboek geeft 3 betekenissen: Een toestand van kalmte en rust. Als u in…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 10)

DE EEUWIGHEID In het verlengde van wat we in deze Studie tot dusver hebben besproken, ligt het begrip ‘eeuwigheid’. In een gelijkenis in Luk. 16 : 19 – 28 geeft Jezus Zelf daarover onderwijs: Er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 9)

Wat gaan we in de Hemel doen ? De Bijbel is heel duidelijk over de Hemelse aktiviteiten van de gelovigen. Vraag: wat is het allerbelangrijkste wat wij in de Hemel gaan doen ? Wat is het allermooiste aspect van de Hemel ? We zullen de Here Jezus zien ! In Joh. 17 : 6 en…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 8)

Wat gebeurt er op dit moment in de hemel ? Soms hoor je wel eens mensen (ook christenen) uitroepen: “God, waar bent U ?; de Hemel is van koper !, de Hemel is potdicht !, de Hemel is doodstil !”. Wát een misvatting. In de Hemel wordt harder gewerkt dan wij denken.Laten we eens stilstaan…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 7)

DE HEMEL Ps. 115 : 3 en Ps. 11 : 4 leren dat de Hemel de woonplaats van God is: Onze God is in de hemel. God woont in zijn heilig paleis, God heeft in de hemel zijn troon. Verderop in deze Studie zullen we zien dat de gelovigen bij hun sterven nog niet direkt…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 6)

EEUWIG LEVEN Er zijn 3 redenen waarom de Bijbel spreekt van “het eeuwige leven”. De eerste 2 redenen vinden we in de volgende Bijbelteksten: Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.  (Ps. 90 : 2) Abraham riep de naam van de eeuwige God aan.  (Gen. 21 : 33) God die alle leven wekt.  (1 Tim.…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 5)

WEDERGEBOORTE; de vruchten van “het nieuwe land” (het nieuwe leven) De bewijzen van wérkelijk léven zijn: vruchten. Omdat nieuw en eeuwig leven uit Jezus de hoofdbron van “het nieuwe land” is, “groeien” er de allerbeste “vruchten”: geen tijdelijke maar eeuwige vruchten, vruchten van de Hemel. Gij zijt wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad,…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 4)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” overgestoken Stel u voor dat u verhuisd bent van Frankrijk (“het oude land”) naar Spanje (“het nieuwe land”). Als nieuwe onderdaan in het nieuwe koninkrijk zult u moeten gaan wennen aan nieuwe gewoonten; u zult een nieuwe taal moeten spreken en u zult zich dienen te houden aan…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 3)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” oversteken Er zijn vele mensen die de Here Jezus hebben aangenomen en toch niet wedergeboren zijn. Je ziet bij zulke mensen dat ze hun “oude leventje” (van vóór hun bekering) gewoon voortzetten; uit niets kun je merken dat ze een “nieuw leven” zijn begonnen. Terwijl 2 Kor. 5…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 2)

WEDERGEBOORTE; de Here Jezus legt het Zelf uit Ik hoor wel eens christenen vragen: “is ‘wedergeboorte’ vandaag de dag nog wel een interessant thema; moeten wij ons als christenen niet bezighouden met belangrijkere zaken ?”.Het is een moeilijk onderwerp; daarom ben ik maar blij dat de Here Jezus het in Joh. 3 : 1 –…