Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 3)

DE ZONDEVAL Tot aan Gen. 3 vernemen we van de satan niets.Hij heeft gedurende de periode waarin het Bijbelgedeelte Gen. 1 : 2 tot en met Gen. 2 : 25 zich afspeelt koortsachtig plannen uitgebroed om Gods prachtige scheppingswerk te…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 2)

DE MENS VÓÓR DE ZONDEVAL Laten we ons nu een ogenblik concentreren op de mens, de kroon van Gods schepping: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Eén daad van ongehoorzaamheid aan God heeft enorme gevolgen. Dat is het tragische verhaal van de zondeval van Adam en Eva, het door God geschapen eerste mensenpaar. Ze leefden in de prachtige Hof van Eden, in volmaakte…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 5)

GODS WONDEREN IN DE SCHEPPING Ps. 111 : 2, Ps. 92 : 6 en Ps. 8 : 4 proclameren vol bewondering: Groot zijn de werken des Heren, na te speuren door allen die er behagen in hebben. Hoe groot zijn…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 4)

SCHEPPING OF EVOLUTIE ? Er zijn vele mensen (zelfs christenen) die eraan twijfelen of alles wel echt zo is gegaan als we tot nu toe hebben besproken. Zij vinden het moeilijk om de Bijbel onvoorwaardelijk te geloven.  Het is voor…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 3)

DE MENS We lezen in Gen. 1 : 26 en 27: En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld.En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem. Wij weten dat deze eerste mens…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 2)

DE SCHEPPINGS-DAGEN We zouden ons kunnen afvragen: “Wat is er zo interessant aan die scheppingsdagen 2 t/m 5 ?”. Velen zullen reageren met de woorden: “Ik geloof echt wel dat de vogels, de bloemen, de bergen en de zeeën door…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Hoe is het leven op aarde begonnen ? Waar komen we vandaan ? Dat zijn vragen die ieder mens zichzelf wel eens een keer stelt.De Bijbel maakt ons duidelijk dat Gód van alles de Schepper is; Zijn…

FRANK OUWENEEL BLOGT DE 2020-NIEUWSBRIEF

Met blijdschap doen wij u de 2020-Nieuwsbrief toekomen: DE CORONA-CRISIS (1) Evenals velen van u hebben wij een opmerkelijke periode achter ons. In kleine Gemeenten (± 25 leden) vonden samenkomsten normaal plaats, de meeste Bijbelstudies en zondag-preekbeurten werden echter afgelast.…

CORONA-CRISIS IN HET LICHT VAN DE TEKENEN DER TIJDEN

FRANK OUWENEEL PUBLICEERT YOUTUBE – FILMS OVER DE CORONA-CRISIS Frank Ouweneel geeft als inleiding de volgende informatie: Jezus zegt in Matth. 16 : 2 en 3: Bij het vallen van de avond zegt gij: “Goed weer, want de lucht ziet…