Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 3)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” oversteken Er zijn vele mensen die de Here Jezus hebben aangenomen en toch niet wedergeboren zijn. Je ziet bij zulke mensen dat ze hun “oude leventje” (van vóór hun bekering) gewoon voortzetten; uit…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 2)

WEDERGEBOORTE; de Here Jezus legt het Zelf uit Ik hoor wel eens christenen vragen: “is ‘wedergeboorte’ vandaag de dag nog wel een interessant thema; moeten wij ons als christenen niet bezighouden met belangrijkere zaken ?”.Het is een moeilijk onderwerp; daarom…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze studie gaat over de wedergeboorte en over het eeuwige leven dat de gelovige nu reeds mag bezitten en in de Hemel verder gaat. De basis is Jezus’ dood en opstanding. Ons geloof in dat volbrachte Werk is…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 9)

GELOOF (ZÓNDER LIDWOORD)    =    HET VERTROUWEN OP GOD Zoals we eerder zagen behandelt deze BBB-Studie 2 soorten “geloof”. We leerden dat de Bijbel onderscheidt: ‘geloof’ mét lidwoord (dus: ‘het geloof’) en ‘geloof’ zónder lidwoord (dus: ‘geloof’). We hebben vastgesteld dat…

NIEUWSBRIEF VAN FRANK EN ADA OUWENEEL

AAN ALLE BROEDERS, ZUSTERS EN GEMEENTEN DIE ONZE BEDIENING MET GEBED EN/OF FINANCIËN ONDERSTEUNEN juli 2022                                                                   Broeder(s) / Zuster(s), Met blijdschap doen wij u de 2022-Nieuwsbrief toekomen: DANKBAARHEID VOOR FINANCIËLE STEUN Heel graag willen wij alle broeders, zusters en…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 8)

3x BEHOUDENIS De Bijbel spreekt over 3 soorten ‘behoudenis’: Behoudenis 1 Joh. 3 : 16 en 17: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 7)

DE HERE JEZUS VERTELT EEN GELIJKENIS In Luk. 15 : 11 t/m 24 vinden we een gelijkenis waarin de Here Jezus Zelf de begrippen “geloof”, “bekering” en “behoudenis” heel duidelijk uitlegt: En Jezus zeide: Iemand had twee zonen. De jongste…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 6)

BEHOUDENIS Zoals we eerder zagen, betekent Bijbelse “behoudenis”: ‘redding’.Laten we ons bezighouden met 4 aandachtspunten rondom “behoudenis”. Aandachtspunt 1: Waar zijn wij van gered ? God heeft mijn leven gered van de vernietiging, want Hij heeft al mijn zonden achter…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 5)

HET GELOOF (9):    SATAN WIL NIET DAT MEN GELOOFT Soms maken we het mee dat wij, nadat we een ongelovige er op hebben gewezen dat hij de Here Jezus moet aannemen, de overtuiging hebben dat onze boodschap is “geland”. We…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “GELOOF, BEKERING EN BEHOUDENIS” (Deel 4)

HET GELOOF (8):    DE GELOOFS – ‘BELONINGEN’ Laten we eens vol dankbaarheid en bewondering stilstaan bij de geweldige “geschenken” die het deel zijn van élk mens die zijn zonden belijdt en gelooft in Jezus Christus.Uit de veelheid noemen we er…