Content voor Ingelogde Gebruikers

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “DE SCHEPPING” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Hoe is het leven op aarde begonnen ? Waar komen we vandaan ? Dat zijn vragen die ieder mens zichzelf wel eens een keer stelt.De Bijbel maakt ons duidelijk dat Gód van alles de Schepper is; Zijn…

FRANK OUWENEEL BLOGT DE 2020-NIEUWSBRIEF

Met blijdschap doen wij u de 2020-Nieuwsbrief toekomen: DE CORONA-CRISIS (1) Evenals velen van u hebben wij een opmerkelijke periode achter ons. In kleine Gemeenten (± 25 leden) vonden samenkomsten normaal plaats, de meeste Bijbelstudies en zondag-preekbeurten werden echter afgelast.…

CORONA-CRISIS IN HET LICHT VAN DE TEKENEN DER TIJDEN

FRANK OUWENEEL HOUDT BEAMER-LEZINGEN MET ALS TITEL “PERSPECTIEF VOOR EEN GEPLAAGDE WERELD”. Frank Ouweneel geeft als inleiding op de beamer-Bijbelstudie de volgende informatie: Jezus zegt in Matth. 16 : 2 en 3: Bij het vallen van de avond zegt gij:…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 5)

ENKELE NAMEN VAN JEZUS CHRISTUS De Here Jezus is zo’n geweldig Persoon dat Hij vele namen heeft: eeuwige namen en namen die Hij kreeg vanaf het moment dat Hij op aarde wandelde.Laten we eens enkele eeuwige namen in de Bijbel…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 4)

DE DIENST OP AARDE VAN JEZUS CHRISTUS Er zijn verschillende redenen geweest waarom de Here Jezus naar de aarde is gekomen. De drie belangrijkste zijn: God verheerlijken Gods wil volbrengen De satan overwinnen De hoofdreden van Zijn komst was: God…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 3)

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN JEZUS CHRISTUS Uiteraard is het onmogelijk alle kenmerken van Jezus te behandelen, daarom staat er boven dit hoofdstuk “Belangrijke kenmerken”.We noemen er 3-Hij is eeuwig-Hij was God zelf-Hij was volmaakt mens De Here Jezus was eeuwig !…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 2)

ELKE BLADZIJ VAN DE BIJBEL SPREEKT VAN JEZUS CHRISTUS Het mooie van de Bijbel is dat elke bladzijde spreekt over de Here Jezus. De Here Jezus zegt zelf: De Schriften zijn het die van Mij getuigen.  (Joh. 5 : 39)…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “De centrale boodschap van de Bijbel gaat over een Persoon: Jezus Christus.God Zélf roept Hem in Mark. 1 : 11 toe: “Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb ik mijn welbehagen”.De apostel Paulus zegt in…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 7)

ZIJN EINDE Het definitieve einde van de vijand van God en mensen wordt beschreven in Op. 20 : 10 en 14 en Op. 21 : 1 – 5: De duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel; hij…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 6)

ONZE STRIJD EN OVERWINNING Luister naar Paulus’ oproep: Strijd de goede strijd des geloofs.  (1 Tim. 6 : 12) Ook vandaag heeft satan in uw en mijn leven weer toegeslagen; want hij laat ons nooit met rust. Het irriteert hem…