Ga naar hoofdinhoud

Blogs

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 9)

BLIJDSCHAP Wat ís eigenlijk “blijdschap”. Er zijn 2x boeken waarin we het antwoord op die vraag kunnen vinden: 1)Het woordenboek (geschreven door mensen) zegt:“opgeruimdheid”, “sterk gevoel van voldoening”, “aangename stemming”. In onze tijd en taal is het woord “blijdschap” ernstig aan inflatie onderhevig. ‘Uiterlijke blijdschap tonen’ hoeft nog niet te betekenen dat er innerlijke vreugde…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 8)

VAN  ‘ONGELUKKIG ZIJN‘  NAAR  ‘BLIJVEND GELUKKIG ZIJN’ Toch…..…..is het absoluut mogelijk Graag wil ik daartoe 4x Bijbelse “gereedschappen” aanreiken: 1)Het geloof in Jezus Christus: Welzalig de mens wiens zonde vergeven is.  (Ps. 32 : 1) De Here heeft hem verlost; hoe groot is zijn geluk.  (Zach. 9 : 16 en 17) Spr. 11 : 23…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 7)

HOE KWAM HET  ‘ONGELUK’  IN DE WERELD  ? Het eerste mensenpaar was volmaakt gelukkig; we kunnen ons daarvan geen enkele voorstelling maken. Er was geen zonde, geen ziekte, ja, er was in het paradijs werkelijk níéts negatiefs.Het totale universum was vól van de Goddelijke gelukzaligheid. Helaas besloten Adam en Eva om de bron van het…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 6)

GELUK Wat ís eigenlijk “geluk”. Er zijn 2x boeken waarin we het antwoord op die vraag kunnen vinden: 1)Het woordenboek (geschreven door mensen) zegt:“het summum van alle goede omstandigheden, materieel welbevinden, goede gezondheid en een lang leven”. De meeste wereldburgers zullen het hiermee van harte eens zijn. We moeten echter wel concluderen dat een individu…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 5)

HOE WORDT DE GODDELIJKE LIEFDE IN ONS LEVEN ZICHTBAAR ? Johannes vat de voorgaande behandelde hoofdstukken prachtig samen in 1 Joh. 4 : 19: Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Góds “checed/agapan” en Jezus’ “checed/agapan”: de enige grondslag voor ónze “checed/agapan”. Op 2x manieren wordt onze “checed/agapan” zichtbaar: 1) Onze wederliefde tot…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 4)

WIJ BEZITTEN DE GODDELIJKE LIEFDE Misschien kijkt u op van de titel van dit hoofdstukje.Als we onder de indruk zijn gekomen van de intensiteit van Gods liefde is het haast niet voor te stellen dat Jezus in Joh. 17 : 26 tot Zijn Vader heeft gezegd: Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 3)

WOORDSTUDIE (vervolg) Deel 1 van deze Bijbelstudie over “Liefde, geluk, blijdschap, veiligheid en zekerheid” eindigde met: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. De genoemde 2x liefde-kenmerken van God lijken met elkaar in…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 2)

WOORDSTUDIE Onze (arme) Nederlandse taal kent voor de diepe gevoelens waarover we tot nu toe hebben gesproken en die de wereldburgers klaarblijkelijk zeer intensief bezighouden, maar één minuscuul woordje: “liefde”. Om meer te begrijpen van de volle draagwijdte van die “diepe gevoelens” zullen we echter kennis móéten nemen van het Woord van Hem “Die liefde…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 1)

INLEIDING Er is bijna geen mens op deze aarde die niet geïnteresseerd is in de liefde, in geluk, in blijdschap en in werkelijke veiligheid en zekerheid.Als je 10 mannen en vrouwen zou vragen of ze de begrippen “liefde”, “geluk”, “blijdschap”, “veiligheid” en “zekerheid” eens zouden willen verklaren, dan zou je een veelvoud van 10 verschillende…

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 15)

WANDELEN IN GODS GENADE Gods genade hield niet op met stromen toen Hij onze zonden vergaf en ons eeuwig leven schonk. Het is een enorme troost te weten dat Zijn genade-bron nooit opdroogt. En wie de genade van God in zijn dagelijks leven ervaart, zal niets liever willen dan Hem gehoorzamen en uit Zijn genade…