Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 11)

BLIJVENDE BEVRIJDING DOOR JEZUS

De vrijheid die wij door Jezus hebben verkregen, kent 5x aspecten die onze belangstelling meer dan waard zijn.

Aspect 1
Gal. 5 : 1 en Joh. 8 : 34 en 36 leren dat onze vrijheid niet beperkt is; zij is 100%:

Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.

Jezus zeide: een ieder, die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. Wanneer de Zoon u heeft vrijgemaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.

Aspect 2
Gal. 5 : 13 vermaant ons dat onze vrijheid nooit tot bandeloosheid mag leiden; dan gebruiken we Zijn vrijheid verkeerd:

Gij zijt vrij; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Aspect 3
Terwijl wij zeggen: “Here Jezus, ik wil uw slaaf zijn”, zegt Hij: “Je bent mijn vriend”:

Jezus zeide: Ik noem u niet meer slaven, maar u heb Ik vrienden genoemd.  (Joh. 15 : 15)

Aspect 4
In onze nieuwe positie noemt God ons “zoon”. Gal. 4 : 7 zegt dat wij niet alleen een “kind” van God zijn, maar ook een “zoon” van God:

Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God.

Ons ‘zoonschap’ houdt dus verband met onze erfenis; de Bijbel leert dat wij met Jezus zullen “erven”, wat o.a. betekent dat we zullen delen in Zijn heerlijkheid.

Aspect 5
Het bezit van onze vrijheid in Jezus impliceert voor ons als christenen een mega-verantwoordelijkheid:

Opdat wij werkelijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weer een slavenjuk opleggen.  (Gal. 5 : 1)

Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.  (Rom. 6 : 6)

Gij zijt vrijgemaakt van de zonde; en gij zijt in dienst gekomen van de gerechtigheid.  (Rom. 6 : 18)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl