Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 12)

GENADE

De genade van God is waarschijnlijk het grootste wonder in de Bijbel. Een groter wonder dan de schepping; immers: God kan álles.
Maar dat een heilig God, die geen zonde door de vingers kan zien, niettemin aan zondaars genade bewees, moeten we niet proberen te begrijpen.

De Here riep: Here God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.  (Ex. 34 : 6)

Leven en genade hebt Gij mij geschonken.  (Job 10 : 12)

Looft de Here om zijn genade en om zijn wonderen aan de mensenkinderen.  (Ps. 107 : 8)

WAT IS GENADE

Het woordenboek vermeldt: “Bijbelse term; dient in verband te worden gebracht met God”.
En dat klopt ook, want onder mensen komt het verschijnsel “genade” namelijk niet voor. Terecht staat er dan ook in 1 Petr. 5 : 10:

De God van alle genade.

Let goed op: “De God van álle genade” !
Alles wat hier op aarde, om zo te zeggen, verband houdt met “genade” is afkomstig van God.

Bij nadere studie van alle woorden “genade” in de Hebreeuwse (Oude Testament) en Griekse (Nieuwe Testament) grondtekst van de Bijbel, ontdekken we 4x betekenissen:

  1. “goedheid zonder dat de ontvanger daar aanspraak op kan maken”
  2. “beschaamd makende goedheid”
  3. “goedheid die niets terugverlangt”
  4. “neerbuigen in vriendelijkheid tot iemand die slecht is en onwaardig”

U ziet: het onbegrijpelijke wonder “genade” past niet bij de menselijke natuur; Tit. 2 : 11 heeft het dan ook duidelijk over…..

…..de genade Gods.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl