Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 15)

WANDELEN IN GODS GENADE

Gods genade hield niet op met stromen toen Hij onze zonden vergaf en ons eeuwig leven schonk.

Het is een enorme troost te weten dat Zijn genade-bron nooit opdroogt.

En wie de genade van God in zijn dagelijks leven ervaart, zal niets liever willen dan Hem gehoorzamen en uit Zijn genade leven:

Ik heb genade in uw ogen gevonden, maak mij nu uw wegen bekend.  (Ex. 33 : 13)

Zo’n gezegend leven, dichtbij Hem, zal voor iedereen zichtbaar zijn en een rijke uitstraling hebben:

Met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de Here Jezus, en er was grote genade over hen allen.  (Hand. 4 : 33)

Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.  (Hand. 6 : 8)

2 Petr. 3 : 18 roept ons op om verder in die genade te groeien; en dat betekent automatisch dat we ook verder moeten groeien in de kennis van de Here Jezus Die ons de vrede, de vrijheid en de genade heeft aangebracht:

Groei op in de genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid !

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl