Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 1)

INLEIDING

Er is bijna geen mens op deze aarde die niet geïnteresseerd is in de liefde, in geluk, in blijdschap en in werkelijke veiligheid en zekerheid.
Als je 10 mannen en vrouwen zou vragen of ze de begrippen “liefde”, “geluk”, “blijdschap”, “veiligheid” en “zekerheid” eens zouden willen verklaren, dan zou je een veelvoud van 10 verschillende antwoorden krijgen. Dat komt omdat genoemde begrippen nauwelijks uit te leggen zijn én vooral…..omdat ze intens zijn verbonden met iemands levensloop, ervaringen en emoties.

Het is daarom van groot belang om te bestuderen wat de Bijbel zegt over de belangrijke begrippen “liefde”, “geluk”, “blijdschap”, “veiligheid” en “zekerheid”.

LIEFDE

De mens heeft grote moeite om aan te geven wat het woord “liefde” betekent; niettemin doet het woordenboek een wanhopige poging: “gehechtheid aan een persoon of zaak”, “warme genegenheid van personen tegen elkaar”.
We kunnen dat best wel een beetje armzalig noemen…..

Ondanks de alom heersende onmacht het fenomeen “liefde” behoorlijk te definiëren hebben de wereldburgers er niettemin een meer dan normale belangstelling voor.  
De liefde wordt bezongen in het overgrote deel van de wereldsongs en beschreven en getoond in misschien wel 80% van alle boeken en films.

Helaas…..
…..heeft bijna de hele wereld een totaal verknipte kijk op de liefde…..
…..althans op de liefde zoals die oorspronkelijk door de Schepper is bedoeld.

Als uitdrukkingen als “de liefde bedrijven”, “dames van de liefde” en “liefdes-baby” werkelijk met échte liefde te maken zouden hebben, dan vonden er op deze wereld niet honderdduizenden abortussen plaats, puilden de kinderhuizen niet uit van ongewenste kinderen en waren de straten van de grote wereldsteden niet bezaaid met door ouders verstoten zwerfkinderen.

Laten we eens zien wat de Bijbel over de liefde zegt:

Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg.
Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.  (Hoogl. 8 : 7)

 Ondanks het feit dat ook de Bijbel het begrip “liefde” niet rechtstreeks verklaart, wijst  zij toch op het zeer bijzondere en op de onschatbare waarde ervan.

GOD IS DE BRON VAN DE LIEFDE

 De vraag die wij natuurlijk móéten beantwoorden is: “waar komt de liefde vandaan ?”.
 De Bijbel geeft o.a. in 1 Joh. 4 : 7 en 8 het antwoord:

De liefde is uit God. God is liefde.

Dat betekent niet dat God de liefde heeft “uitgevonden” en het betekent ook niet dat God altijd maar “lief” doet.

Het betekent dat (eerbiedig gezegd:) elke vezel van God liefde IS; heel Zijn wezen IS liefde.
God IS de liefde ZELF.
Later zullen we dat nader bestuderen.

Als God inderdaad liefde is, komt natuurlijk direkt de vraag op hoe het dan komt dat er zo gigantisch veel ellende en narigheid op aarde is. Er komen miljoenen mensen om, niet door liefde, maar juist door haat.
Hoe is dit te rijmen met Gods liefde ?

Pred. 7 : 29 legt het uit:

God heeft de mensen goed gemaakt, maar zij zoeken vele bedenkselen.

Toen God de mens had geschapen was alles perfect.
Op de “harde schijf” van de eerste mens (die immers naar Gods beeld was geschapen) had God een maximale portie van Zijn liefde “geïnstalleerd”.
Maar direkt al maakte de mens God duidelijk niets met Hem te maken te willen hebben; hij werd God ongehoorzaam en koos ondubbelzinnig voor satan.

Konsekwentie ?
Van Gods liefde in de mens bleef nog maar een flintertje over en met dat miezerige beetje moet de mens tot op vandaag genoegen nemen.
Met alle gevolgen van dien: de goddeloze mens van nu heeft nog slechts een verwrongen liefde-beeld en het begrip “liefde” is aan een mega-inflatie onderhevig.

Toch…..
…..heeft God, juist vanwege Zijn onmetelijke liefde, een weg bereid waarlangs de mens de échte liefde weer kan leren kennen.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl