Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 5)

HOE WORDT DE GODDELIJKE LIEFDE IN ONS LEVEN ZICHTBAAR ?

Johannes vat de voorgaande behandelde hoofdstukken prachtig samen in 1 Joh. 4 : 19:

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Góds “checed/agapan” en Jezus’ “checed/agapan”: de enige grondslag voor ónze “checed/agapan”.

Op 2x manieren wordt onze “checed/agapan” zichtbaar:

1)
Onze wederliefde tot God en de Here Jezus.

Wat heeft uw Geliefde voor boven een ander.  (Hoogl. 5 : 9)

Anders gezegd: “Wat is Jezus ons meer waard dan wie ook op deze aarde ?”
Kunnen wij, evenals de bruid in Hooglied, enthousiast vertellen wat ons in Hem zo aantrekt ? Wat maakt Hem voor ons zo bijzonder ? Wat is Hij ons waard ?
We behoren ons als gelovigen te gedragen als “de bruid van Christus”. Zoals Hij hier op aarde heeft gewandeld, behoren ook wij te wandelen; en spoedig zal de tijd komen dat we bij Hem zullen zijn:

Laten wij blij zijn en Hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.  (Op. 19 : 7)

Zijn wij “gereed” ?
Is ons hart vol liefde voor Hem ?

2)
Onze liefde tot elkaar.

Jezus sprak: Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.  (Joh. 13 : 35)

Staat hier:
“Hieraan zal de hele wereld weten dat jullie op Mij lijken en Mijn volgelingen zijn als jullie een visje op je auto hebben, lid zijn van een christelijke politieke partij, lid zijn van een supergrote Gemeente en mega evangelisatie- en praise- campagnes organiseren” ?

Nee, dat staat er niet !

Er staat dat Jezus uitdrukkelijk zegt:

Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij “checed/agapan” hebt onder elkander.  (Joh. 13 : 35)

We kunnen heel vroom ‘belijden’ en ‘zeggen’ dat we Jezus liefhebben…..
…..niemand kan dat controleren.

We kunnen heel vroom ‘belijden’ en ‘zeggen’ dat we onze mede-gelovigen liefhebben…..
…..iedereen (!!) kan dat controleren.

Laten we het heldere praktijk-onderwijs in 1 Joh. 4 : 11 en 12 ter harte nemen:

Als God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
Als wij elkander liefhebben, is Gods liefde in ons volmaakt geworden.

De gelovigen hebben samen nog een hoop werk te doen….. 

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl