Ga naar hoofdinhoud

Ondersteuning

Met betrekking tot onze financiële situatie stellen wij u (op veler verzoek) van het volgende in kennis:

Mede dankzij DVD-verkoop hebben we steeds zelf onze rekeningen kunnen betalen. Genoemde rekeningen hebben in de meeste gevallen betrekking op apparatuur, kantoor-hulpmiddelen en vooral (hoge) auto-kosten; uitsluitend ten behoeve van zondag-preekbeurten en Bijbelstudies rijden we zo’n 80.000 km per jaar.

Vanwege onze Bijbelstudies op YouTube loopt de DVD-verkoop terug. Bovendien wordt het voor vele Gemeenten steeds moeilijker (voldoende) vergoedingen voor zondag-preekbeurten en Bijbelstudies te betalen.

Aangezien wij naast DVD-opbrengsten en Woordverkondigings-vergoedingen nauwelijks inkomsten hebben, zijn (ondanks onze overvolle agenda) onze financiële middelen dikwijls ontoereikend.

Met vrijmoedigheid en tegelijkertijd met grote schroom vragen wij u in uw hart te overwegen ons te verblijden met een eenmalige gift, of deel uit te maken van een sponsor-team dat op basis van een vaste maandelijkse ondersteuning “om ons heen wil staan”.

U kunt eventuele bijdragen overmaken naar de Stichting Kehath die met ingang van 1 januari 2015 is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op basis van deze erkenning door de Belastingdienst zijn schenkingen fiscaal aftrekbaar.
Rekeningnummer Stichting Kehath: NL75 RABO 0191 9748 97
Onder vermelding van: “gift Bijbelstudies”
Of scan de QR-code.

Frank en Ada Ouweneel