Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “ZONDE EN DOOD” (Deel 2)

DE MENS VÓÓR DE ZONDEVAL

Laten we ons nu een ogenblik concentreren op de mens, de kroon van Gods schepping:

En God zeide: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem.  (Gen. 1 : 26 en 27)

Vier karaktertrekken kenmerkten de eerste mens:
Hij
–   was door God geschapen
–   was geschapen naar Gods beeld
–   kon niet sterven
–   was geschapen met een vrije wil

Voor een goed begrip van deze Studie is die laatstgenoemde karaktertrek erg belangrijk: de mens kon doen en laten wat hij wilde.
God schonk de eerste mens niet alleen een heerlijk leven in volmaakt geluk (zonder verdriet, zonder ziekte, zonder narigheid en zonder ruzie); Hij gaf hem bovendien een eigen verantwoordelijkheid, een eigen beslissings-bevoegdheid (God schiep geen robots of marionetten).

Hun vrijheid kende slechts één kleine beperking:

De Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten.  (Gen. 2 : 16 en 17)

Er waren meer dan genoeg bomen om van te eten; echter: midden in de hof stond een boom (zonder hek eromheen) waar Adam en Eva simpelweg af moesten blijven.

Waarom gaf God dat gebod ?

God wilde de gehoorzaamheid van de mens testen en Hij heeft als het ware in spanning afgewacht wat de mens zou gaan doen.
Waar zou de mens zijn vrije wil voor gaan gebruiken ?
Om God te gehoorzamen ? Zou hun liefde voor God zó groot zijn ?
Zou het eerste mensenpaar zeggen: “God, we weten dat U niet wilt dat we aan die boom komen, we houden zoveel van U dat we het dan ook niet zullen doen !”  ?

Wat zou Gods hart vol vreugde zijn geweest als de mens zoveel liefde voor Hem zou hebben. Immers: de Bijbel zegt in 1 Joh. 4 : 8 dat God liefde is; daarom wilde en wil God met Zijn schepselen zo intens graag een liefde-relatie hebben.

Een zwak voorbeeld hiervan is dat kind waarvoor moeder twee trommels met snoepjes naast elkaar op tafel heeft gezet. Om te testen of haar kind haar liefheeft en haar daarom gehoorzaam wil zijn, zegt moeder dat het kind alleen mag eten van de linker trommel; vervolgens gaat moeder de kamer uit.
Het is duidelijk dat moeder verheugd zal zijn als haar kind haar vrijwillig gehoorzaamt; het is ook duidelijk dat zij verdrietig zal zijn als haar kind haar vrijwillig ongehoorzaam is.
Échte gehoorzaamheid staat altijd direkt in verband met liefde !

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.