Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 6)

VREDE VÁN GOD

Naast de “vrede MET God” bestaat er ook de “vrede VAN God”.
Lang niet iedereen die ‘vrede mét God’ heeft, bezit ook de ‘vrede ván God’.
Velen die door het geloof in Jezus vrede met God hebben en daardoor 100% zeker zijn van hun Hemelse toekomst, lijden hier op aarde dikwijls een onrustig leven, voornamelijk omdat ze in hun specifieke omstandigheden te weinig vertrouwen op God hebben.

God heeft Zijn kinderen echter nóg een vrede te bieden: rust, orde en balans in het dagelijks leven. 1 Kor. 14 : 33 zegt:

God is geen God van wanorde, maar van vrede.

God is geen God van onrust, maar van rust.
God is geen God van wanorde, maar van orde.
God is geen God van onbalans, maar van balans.

We staan kort stil bij 3x bijzonderheden met betrekking tot die rust, orde en balans:

Bijzonderheid 1:
Een kind van God kan de vrede van God onder álle omstandigheden genieten.
Hoe dan ?
Door een hechte relatie met God in gehoorzaamheid, op basis van 100% vertrouwen in Hem. Spr. 16 : 7 leert dat God dan het onmogelijke mogelijk zal maken:

Als iemands wegen de Here behagen, doet Hij zelfs diens vijanden vrede met hem maken.

Hoe verder een mens van God verwijderd is, hoe onrustiger hij wordt; maar gelukkig de mens die bij Hem schuilt, die Hem als Vader kent en erkent:

In vrede kan ik rusten, want Gij, o Here, doet mij veilig wonen.  (Ps. 4 : 9)

Jezus zeide: In Mij hebt gij vrede. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
(Joh. 16 : 33)

Bijzonderheid 2:
Gal. 5 : 22 en Rom. 8 : 6 leren dat de vrede van God één van de vruchten van de Geest is:

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

De gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. (Rom. 8 : 6)

Bijzonderheid 3:
De vrede van God ontvangen wij altijd als een beloning op gebed:

Laten uw wensen door gebed bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus.  (Fil. 4 : 6 en 7)

Bidden heeft niet altijd tot gevolg dat je onmiddellijk en rechtstreeks ontvangt waar je om hebt gevraagd…..

…..maar…..

…..élk gebed heeft altijd tot gevolg dat je als eerste beloning direkt de vrede van God in je hart voelt stromen.
Gelovigen die in moeilijke omstandigheden zijn en veel bidden stralen rust uit.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl