Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 4)

WEDERGEBOORTE; de grens van “het nieuwe land” overgestoken

Stel u voor dat u verhuisd bent van Frankrijk (“het oude land”) naar Spanje (“het nieuwe land”). Als nieuwe onderdaan in het nieuwe koninkrijk zult u moeten gaan wennen aan nieuwe gewoonten; u zult een nieuwe taal moeten spreken en u zult zich dienen te houden aan nieuwe regels.

In Rom. 12 : 2 en in Rom. 6 : 4 legt Paulus uit dat het na de “verhuizing” naar Jezus’ Koninkrijk precies zo is:

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

…..opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Onder Jezus’ Koningschap zult u moeten gaan wennen aan nieuwe gewoonten, u zult een nieuwe taal moeten spreken en u zult zich moeten gaan aanpassen aan de regels van de nieuwe Koning: Jezus.

Bent u de grens van “het land van het nieuwe leven” overgestoken ?
In hoeverre is bij u dat nieuwe leven zichtbaar ?
Weet u in de praktijk wat de wil van God is: het goede, welgevallige en volkomene ?

Dat zal dan moeten blijken.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl