Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 8)

Wat gebeurt er op dit moment in de hemel ?

Soms hoor je wel eens mensen (ook christenen) uitroepen: “God, waar bent U ?; de Hemel is van koper !, de Hemel is potdicht !, de Hemel is doodstil !”.
Wát een misvatting.
In de Hemel wordt harder gewerkt dan wij denken.Laten we eens stilstaan bij 5x Hemel – aktiviteiten:

1)        God observeert met grote interesse en nauwkeurigheid alle mensen.

God woont in zijn heilig paleis, God heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.  (Ps. 11 : 4)

2)        Eén van de bewijzen van Gods liefde is dat Hij met open armen wacht op een ieder die Hem zoekt; en…..God laat zich altijd vinden.

God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt.  (Ps. 14 : 2)

3)        Er is blijdschap over mensen die zich tot God bekeren.

Jezus sprak: Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de Hemel over één zondaar, die zich bekeert.  (Luk. 15 : 7)

Als er bijvoorbeeld vandaag 8000 mensen tot geloof zijn, is er 8000 keer blijdschap in de hemel. Dus niet 1 keer blijdschap over die 8000 mensen, maar over elke individuele zondaar die zich bekeert is er individuele blijdschap in de Hemel.

4)        De Here Jezus is bezig om voor ons plaats te bereiden.

Jezus sprak: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.  (Joh. 14 : 2 en 3)

5)        Jezus bidt voor ons.

Christus Jezus die aan de rechterhand van God is, en voor ons bidt.  (Rom. 8 : 34)

Deze troost mogen we meenemen, onder alle levensomstandigheden: het zekere feit dat de Here Jezus voor ons bidt. Dag en nacht. Ook als wij vergeten te bidden. Ook als wij niet kúnnen of wíllen bidden. Ook als wij niet weten wat we bidden moeten. Jezus kent precies onze naam en bidt voor ieder van ons afzonderlijk; dat betekent dat Hij onze omstandigheden begrijpt en exact weet wat wij nodig hebben. Hij kent onze problemen tot op de millimeter.
Wat een Heer !
Hij heeft niet alleen voor ons het Werk aan het Kruis volbracht; Hij blijft met ons bezig.

De Here Jezus komt terug uit de Hemel.

De engelen spraken: Gij mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel ? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.  (Hand. 1 : 11)

En als Jezus terugkomt gaan wij naar Hem toe:

Jezus sprak: In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.  (Joh. 14 : 2 en 3)

Samen met Paulus mogen we uitroepen:

Wij verlangen naar ons huis in de hemel.  (2 Kor. 5 : 2)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl