Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 1)

VREDE

Het woord “vrede” heeft een enorme lading; in alle uithoeken van de wereld klinkt de roep om “vrede”. Ook in de Bijbel is het een belangrijk onderwerp; het woord “vrede” komt er 206 keer in voor.

Wat is eigenlijk vrede?

Het woordenboek geeft 3 betekenissen:

Een toestand van kalmte en rust.
Als u in de lente ’s morgens om 4.00 uur door het bos loopt en u hoort de  vogeltjes fluiten en verder niets, dan kunt u  zeggen: “dit is een toestand van weldadige vrede”.

Afwezigheid van twist.
Vaak klinkt na een opgeloste onenigheid: “A en B hebben weer vrede gesloten”. En als wij vroeger als vriendjes onder elkaar ruzie hadden, kwam steevast weer het moment van “vrede sluiten”.

De derde betekenis van “vrede”, en daar gaat het in deze Studie om, is: “het einde of de afwezigheid van oorlog” of  “het tegenovergestelde van oorlog”. In deze Studie gaat het over oorlog, de ergste oorlog die hier op aarde ooit heeft plaatsgevonden.

Wat is oorlog ?
Ik zou zeggen: als 2 landen zoveel vijandschap tegenover elkaar hebben (dat woord “vijandschap” moet u onthouden) dat ze elkaar het liefst willen uitmoorden.
Die 2 landen haten elkaar zó (m.a.w. de vijandschap is zó intens) dat het enige dat ze nog wensen is: elkaar vernietigen.
Er wordt op deze wereld jaarlijks meer dan een biljoen dollar aan bewapening uitgegeven. Dat zegt wel even iets over de vijandschap in deze wereld.

De Verenigde Naties hebben oorlog in een wereldwijd geldende definitie vervat:
“als binnen 3 maanden duizend mensen tengevolge van een geschil zijn omgekomen, dan is er sprake van ‘oorlog’ ”.
Dus als wij Nederlanders met de Belgen onenigheid krijgen en binnen 3 maanden komen als gevolg daarvan duizend mensen om het leven, dan stelt de VN: “er is oorlog tussen Nederland en België”.

Op dit moment is er in meer dan 60 landen oorlog. Sedert de Tweede Wereldoorlog zijn er al weer meer dan 100 miljoen mensen in het oorlogsgeweld omgekomen.

Gelukkig worden er ook oorlogen beëindigd.
Het einde van de 80-jarige Oorlog werd bezegeld met de Vrede van Münster; en de Vrede van Versailles markeerde het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Kennelijk noemt men het einde van een oorlog: “vrede”. Vrede van land tot land, van mens tot mens.

Maar let op:
een oorlog kan worden beëindigd…..echter: vijandschap kun je niet zomaar stoppen.

De president van de Verenigde Staten kan aan bepaalde oorlogvoerende landen een paar miljard dollar geven in ruil voor oorlog-beëindiging; hun vijandschap kun je met al het geld van de wereld geen halt toeroepen. En er hoeft maar iets te gebeuren en de vlam van de diepgewortelde vijandschap laait weer op. De Eerste Wereldoorlog werd inderdaad met vrede afgesloten; de Duitsers waren echter zo ontevreden over de afloop dat de kiem al weer was gelegd voor een nieuwe oorlog. Mede daardoor is Wereldoorlog II ontstaan.

Je kunt de oorlog wél stoppen, de vijandschap niet.

En het lukt maar heel slecht met de wereldvrede. De laatste 3000 jaar heeft er op deze aarde hoogstens 250 jaar uiterlijke vrede geheerst. In die 3000 jaar zijn er zo’n 8000 vredesverdragen gesloten, die gemiddeld ongeveer een jaar stand hielden.

Daarom smachten miljoenen mensen naar vrede.

De meeste wereldbewoners, al of niet woonachtig in een oorlogsgebied, ondervinden op allerlei manieren de kwalijke gevolgen van oorlogen.
Nagenoeg alle hongersnoden op de aarde zijn een gevolg van de afwezigheid van vrede. Het merendeel van de hongersnoden in Afrika wordt veroorzaakt door economische wantoestanden vanwege de astronomische bedragen die regeringen uitgeven aan bewapening.

Mede daarom staat boven aan de verlanglijst van deze wereld: “vrede”.

Enige tijd geleden mochten allerlei beroemde Nederlanders in een televisie-programma ter gelegenheid van de jaarwisseling hun hartewens voor het nieuwe jaar kenbaar maken; tijdens het kijken heb ik met pen en papier geturfd: van de 20 ondervraagde prominenten waren er 18 die ondubbelzinnig kozen voor “vrede”.
Vrede van land tot land, van mens tot mens. Het einde van de vijandschap tussen de mensen.

Helaas….
…..die zo vurig verlangde vrede komt er nooit…..

…..in ieder geval niet door toedoen van de mens.
Die vrede komt pas op een door de Here Jezus bepaald moment. Daar zullen we het later over hebben.

Er zal geen vrede komen (en als u voor de vrede bidt is dat fantastisch, maar het helpt niet). En ik zal u vertellen waarom.

Dat er geen vrede is van land tot land en geen vrede van mens tot mens, heeft te maken met…..een ándere oorlog.

Met een ándere vijandschap…..de vijandschap tussen de mens en God.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl