Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 5)

ZIJN BEPERKINGEN

In het Hoofdstuk “ZIJN VAL” hebben we melding gemaakt van de beperkingen van  de satan.
Als je de macht van de duivel vergelijkt met de macht van God, dan zie je dat heel goed.

God is oppermachtig; de satan niet.

De Here zeide tot de satan: Zie, al wat Job bezit, is in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken.  (Job 1 : 12)

God is licht; de satan is duisternis.

De duivel: de machten en wereldbeheersers van de duisternis.  (Ef. 6 : 11 en 12)

God is Het Leven; de satan is de verpersoonlijking van de dood.

De duivel was een mensenmoorder van den beginne.  (Joh. 8 : 44)

God is liefde; de satan is ellende.

Er is niemand die God zoekt; verwoesting en ellende zijn op hun wegen.  (Rom. 3 : 11 en 16)

God is eeuwig; het einde van de satan is de poel van vuur.
God weet wanneer de satan zijn laatste adem uitblaast; God bepaalt zijn einde.
In het volgende hoofdstuk van deze studie zullen we stilstaan bij zijn definitieve vernietiging.

(wordt vervolgd)

Meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.