Ga naar hoofdinhoud

NIEUWSBRIEF VAN FRANK EN ADA OUWENEEL

AAN ALLE BROEDERS, ZUSTERS EN GEMEENTEN DIE ONZE BEDIENING MET GEBED EN/OF FINANCIËN ONDERSTEUNEN

juli 2023                                                                 

Broeder(s) / Zuster(s),

Met blijdschap doen wij u de 2023-Nieuwsbrief toekomen:

DANKBAARHEID VOOR FINANCIËLE STEUN
Heel graag willen wij alle broeders, zusters en Gemeenten die ons financieel ondersteunen nogmaals hartelijk danken. Met blijdschap ervaren wij hoe de Heer bemoedigt door steeds weer te voorzien.

PERIODE SEPTEMBER 2022 TOT EN MET JUNI 2023
Bijna elke dag mochten we in Gemeenten in nagenoeg alle hoeken van Nederland en België weer Bijbelstudies en zondag-preekbeurten verzorgen.
Op diverse plaatsen vonden uitgebreide Bijbelstudie-cyclussen plaats over Israël, evangeliseren, de Gemeente, de Brief aan de Hebreeën en vele andere kostbare onderwerpen.
Speciaal willen we noemen: de Bijbelstudie-serie “Koningen en profeten in Israël” die al vele jaren in Delfzijl wordt gehouden; in maart 2023 behandelden we van deze serie Deel 60.
Maandelijks reisden we naar de Belgische plaats Moorsele (dichtbij de Franse grens); de Bijbelstudies aldaar konden (dankzij onze camper) steeds plaatsvinden in combinatie met Bijbelstudies en zondag-preekbeurten in Vlissingen en Middelburg.

Deze zomer brengt ons weinig rust. Ofschoon het buitengewoon drukke studie-seizoen pas in september begint gaan de zondag-preekbeurten onverminderd door. De maanden juli en augustus worden verder besteed aan Bijbelstudie-projecten en aan andere noodzakelijke voorbereidingen.

In najaar 2023 en voorjaar 2024 staan onder andere Bijbelstudie-cyclussen op het programma over de toekomst volgens de profetieën van de Bijbel. De volgende thema’s zullen aan de orde komen: de toekomst van Europa; de opname van de Gemeente in de Hemel; de toestand op aarde na de opname van de Gemeente; Jezus’ komst in heerlijkheid; het 1000-jarig vrederijk; de toestand op aarde na het 1000-jarig vrederijk; de Grote Witte Troon en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

BOEK
Met vreugde kunnen wij u meedelen dat over enkele maanden ons boek over de offers in Israël zal verschijnen. We zijn er druk mee bezig.

‘DIGITALE’ AKTIVITEITEN
Dagelijks updaten wij onze website; op www.frankouweneel.nl vindt u onze agenda, webshop, blogs en andere informatie.

Graag wijzen wij u nogmaals op ons YouTube-kanaal waarop bijna 300 Bijbelstudie-video’s te vinden zijn. Als u zich (kosteloos) abonneert ontvangt u automatisch bericht van de plaatsing van nieuwe video’s. Een toenemend aantal Bijbelstudies zijn via Podcast te beluisteren. 

GEBED
Wilt u voor ons blijven bidden ?
Enkele gebedspunten:

 • genade en leiding van de Heer gedurende het seizoen 2023/2024
 • wijsheid bij het “managen” van onze agenda
 • inzicht bij:
  *  het voorbereiden van Bijbelstudies en zondag-preekbeurten
  *  het schrijven en redigeren van ons boek over de offers in Israël
  *  het voorbereiden, opnemen en publiceren van YouTube-films met Bijbelstudies over uiteenlopende onderwerpen
  *  de persoonlijke (telefoon-)gesprekken
  *  het beantwoorden van (de vele dagelijks binnenkomende) e-mails met vragen
 • gezondheid en kracht
 • onze auto en camper; ondanks hun “hoge leeftijd” functioneren zij tot op heden nog perfect
 • bescherming op de wegen en op de verschillende camper-overnachtingsplaatsen

Mocht u specifieke vragen hebben, dan horen we graag van u.

Van harte bidden wij u de rijke zegen van de Heer toe.

Met vriendelijke groeten, in Hem verbonden
Frank en Ada Ouweneel