Ga naar hoofdinhoud

FRANK OUWENEEL BLOGT DE 2020-NIEUWSBRIEF

Met blijdschap doen wij u de 2020-Nieuwsbrief toekomen:

DE CORONA-CRISIS (1)

Evenals velen van u hebben wij een opmerkelijke periode achter ons. In kleine Gemeenten (± 25 leden) vonden samenkomsten normaal plaats, de meeste Bijbelstudies en zondag-preekbeurten werden echter afgelast. Gelukkig waren er diverse Gemeenten waar de diensten door middel van Livestream of YouTube-film “in een speciale setting” tóch konden plaatsvinden, mede dankzij de inzet van vele toegewijde broeders en zusters. Wij hopen en bidden dat alle samenkomsten weer spoedig kunnen worden voortgezet zoals we dat gewend zijn.

De tijd waarin wij niet hoefden te reizen hebben wij onder meer besteed aan nieuwe Bijbelstudies (zie verderop in deze Nieuwsbrief), aan onze website-update en aan ons boek over de offers in Israël “Heer, ik aanbid U”.

DANKBAARHEID VOOR FINANCIËLE STEUN

Heel graag willen wij alle broeders, zusters en Gemeenten die ons financieel ondersteunen nogmaals hartelijk danken. Met blijdschap mogen wij ervaren hoe de Heer bemoedigt door steeds weer te voorzien.

Omdat wij vanwege de vele ‘afgelastingen’ vrijwel geen Woordverkondigings-vergoedingen ontvangen en dus reeds enkele maanden nauwelijks inkomsten hebben, zijn wij dankbaar voor de vele extra giften die aan ons werden/worden overgemaakt.

DE CORONA-CRISIS (2)

De corona-crisis heeft ons vrijwel zeker allemaal aan het denken gezet.

Jezus zegt in Matth. 16 : 2 en 3: Bij het vallen van de avond zegt gij: “Goed weer, want de lucht ziet rood”. En ‘s morgens: “Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood”. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij de tekenen der tijden niet ?

Het 2020-najaar is een goed moment om eens na te gaan wat het Woord van God over corona te zeggen heeft en in hoeverre genoemde crisis tot de in de Bijbel genoemde “tekenen der tijden” kan worden gerekend.

Daarom zijn we dankbaar u te kunnen melden dat wij de afgelopen periode onder andere hebben benut voor de voorbereiding van een speciale (door een beamer-presentatie ondersteunde) Thema-Bijbelstudie: “PERSPECTIEF VOOR EEN GEPLAAGDE WERELD”. Enkele aandachtspunten die aan de orde zullen komen:

 • de plagen in Egypte als schaduwbeelden van de “tekenen der tijden”
 • Paulus zegt in 2 Tim. 3 : 1: Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen
 • Jezus zegt in Luk. 21 : 7 t/m 11 en 26: Er zullen overal pestziekten zijn. De aarde zal geplaagd worden door radeloosheid. De mensen zullen flauwvallen van angst voor de dingen die over de wereld komen
 • een uniek feit in de totale geschiedenis: de gehéle wereld vecht éénsgezind tegen één gezamenlijke vijand, tegen één gezamenlijke macht: het corona-virus
  >>
  Johannes ziet in een visioen in Op. 13 : 1 t/m 12: Ik zag een beest op de troon dat alle macht uitoefende over élk land. De gehele aarde ging het beest met angst achterna en men riep uit: “Wie kan het tegen dit beest opnemen ?”
 • de zonde is de bron van verwoesting, ziekte en dood
 • het evangelie van Gods genade in Jezus

Deze Thema-Bijbelstudie zal naar verwachting met ingang van augustus 2020 in vele Gemeenten in Nederland en België worden gehouden. Kijk op onze website-agenda.

‘DIGITALE’ BIJBELSTUDIES

Graag wijzen wij u nogmaals op ons YouTube-kanaal waarop meer dan 200 Bijbelstudie-video’s te vinden zijn. Als u zich (kosteloos) abonneert ontvangt u automatisch bericht van de plaatsing van nieuwe video’s.

Een toenemend aantal Bijbelstudies zijn via Podcast te beluisteren. 

GEBED

Wilt u voor ons blijven bidden ? Wij hebben de genade en de wijsheid van de Heer hard nodig. Enkele gebedspunten:

 • programma seizoen 2020-2021: Bijbelstudies en zondag-preekbeurten (al of niet door middel van Livestream of YouTube)
 • de speciale Corona-Bijbelstudie: “Perspectief voor een geplaagde wereld”
 • inzicht bij het voorbereiden van Bijbelstudies, zondag-preekbeurten, YouTube-films en tv-programma’s
 • inzicht bij het beantwoorden van (de vele dagelijks binnenkomende) e-mails met vragen
 • gezondheid, en bescherming op de wegen

Mocht u specifieke vragen hebben, dan horen we graag van u.

Van harte bidden wij u de rijke zegen van de Heer toe.

Met vriendelijke groeten, in Hem verbonden

Frank en Ada Ouweneel

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl