Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “WEDERGEBOORTE, EEUWIG LEVEN, DE HEMEL EN DE EEUWIGHEID” (Deel 1)

Frank Ouweneel zegt: “Deze studie gaat over de wedergeboorte en over het eeuwige leven dat de gelovige nu reeds mag bezitten en in de Hemel verder gaat. De basis is Jezus’ dood en opstanding. Ons geloof in dat volbrachte Werk is het startpunt van onze reis naar het land der belofte. Vanuit de Bijbel wordt uitgelegd wie er in de Hemel wonen en wat daar gebeurt, nu en in de toekomst. Daar in die eeuwige heerlijkheid zullen wij het schitterende middelpunt zien: God de Vader en God de Zoon. We zullen alles begrijpen, rusten, genieten, stralen en aanbidden.”.

INLEIDING        

Deze studie leert ons o.a. hoe geweldig het is om “in Christus” te zijn.
2 Kor. 5 : 17 zegt:

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

De mens “in Christus” heeft zijn zonden beleden en heeft Jezus als Verlosser aangenomen. De Bijbel zegt van zo’n mens dat in zijn of haar leven alles “nieuw” is geworden. Iemand die de Here Jezus heeft aangenomen sluit een levensperiode af en begint aan een totaal nieuw leven; terecht noemen wij dat “wedergeboorte”. Ook in Ef. 2 : 4 – 7 wordt dit heel mooi voorgesteld:

God, die rijk is aan erbarming, heeft in zijn grote liefde, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus, en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

De 4 belangrijke principes in dit schriftgedeelte vormen de basis-elementen van deze Studie.

Basis-element 1:

“Wij waren dood door de overtredingen”.

Toen wij de Here Jezus nog niet kenden waren wij volgens de Bijbel geestelijk “dood” (ook al dansten en huppelden wij de hele dag).

Basis-element 2:

“Wij zijn levend gemaakt met Christus”.

Nadat wij tot geloof waren gekomen, brak in ons leven het moment aan waarop wij levend gemaakt werden met Christus. Niet meer eeuwig ‘dood’, maar eeuwig ‘leven’. We zullen daar in de hoofdstukken “wedergeboorte” en “eeuwig leven” nader op ingaan.

Basis-element 3:

“Wij hebben in Christus Jezus een plaats gekregen in de hemelse gewesten”.

Eén van de zegeningen die het gevolg zijn van de wedergeboorte en het eeuwige leven.

Basis-element 4:

Wij zullen in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade genieten”.

Daar zullen wij de eeuwigheid voor nodig hebben. In de hoofdstukken “de Hemel” en “de eeuwigheid” zullen we daar in detail bij stilstaan.

Daarom horen de woorden “wedergeboorte”, “eeuwig leven”, “de Hemel” en “de eeuwigheid” bij elkaar.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl