Ga naar hoofdinhoud

Schaduwbeelden van de Heer Jezus in de Oud-testamentische offers

 40,00

(box bevat 4x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

(box bevat 4x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Elke christen die de Heer Jezus liefheeft is nog elke dag dankbaar voor Zijn verlossingswerk dat Hij hier op aarde heeft volbracht. Door de hele Bijbel heen kunnen we leren dat dat verlossingswerk zeer vele facetten kent; elk facet is een nadere studie meer dan waard. De DVD’s in deze box bevatten 8x Bijbelstudies over de verschillende offers die de Israëlieten aan God mochten brengen. Ieder offer “vertelt” op een aangrijpende wijze een apart “verhaal” over Jezus’ omwandeling op aarde en over Zijn lijden en sterven aan het Kruis van Golgotha.

Thema’s:

  • Inleiding
  • Het eerste offer in de Bijbel
  • Het Spijsoffer
  • De Grote Verzoendag
  • Het Zondoffer
  • Het Schuldoffer
  • Het Brandoffer
  • Het Reukoffer