Ga naar hoofdinhoud

De Bijbel: Gods Woord

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 01 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 01 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

De Bijbel is een boek van wonderen. Deze studie maakt duidelijk dat de Bijbel zélf al ‘een wonder op zich’ is. Eeuwen oud, maar nog steeds op en top actueel. In de totale wereldgeschiedenis is de Bijbel het meest gedrukte, meest vertaalde en meest verspreide boek en daarin zal ook geen verandering komen. 40 schrijvers uit verschillende landen en met verschillende achtergronden, hebben in een tijdsbestek van 1600 jaar, 100% geïnspireerd door Gods Geest, historische feiten, poëzie, profetieën, evangeliën, brieven en boodschappen geschreven. Toch vormt deze totaalverzameling van 66 boeken een volkomen eenheid en een harmonieus geheel. Het centrale thema van de Bijbel is de weg die God wijst om tot Hem te komen: via Zijn Zoon Jezus Christus.

Thema’s:

  • Hoe werd de Bijbel geschreven ?
  • De Bijbel is 100% waar
  • Waarmee vergelijkt de Bijbel zichzelf ?
  • De centrale boodschap van de Bijbel: Jezus Christus
  • De Bijbel is compleet
  • De Bijbel is geen gewoon boek
  • Waarom twijfelen ongelovigen aan de Bijbel ?
  • Het belang van de Bijbel