Ga naar hoofdinhoud

De liefde van Jezus

 15,00

Bijbelstudie in de Pinkstergemeente Eben-Haëzer te Delfzijl

Categorie:

Beschrijving

Bijbelstudie in de Pinkstergemeente Eben-Haëzer te Delfzijl

De Bijbel geeft duidelijk aan dat Jezus’ liefde de grondslag is van Gods eeuwige reddings- en zegenplan; het is dan ook niet verwonderlijk dat in het Woord van God op vele plaatsen naar de liefde van Jezus wordt verwezen: Jezus heeft de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde (Joh. 13 : 1); Jezus sprak: Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden (Joh. 15 : 13); Christus, de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven (Gal. 2 : 20); De liefde van Christus, die de kennis te boven gaat (Ef. 3 : 19); Christus heeft ons liefgehad en Zich voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn Gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar heeft overgegeven (Ef. 5 : 2 en 25).

Temidden van de vele Oud-testamentische heenwijzingen naar Jezus vinden we in Ex. 21 : 2 – 6 een heel bijzonder “juweel”: de wet op de Hebreeuwse slaaf, waarin we in schaduwbeeld zien hoe vér de Here Jezus in Zijn grenzeloze liefde wilde gaan om u en mij te redden en te dienen.