Ga naar hoofdinhoud

Aktieve Bijbel-zelfstudie

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 28 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 28 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Een bekend prediker zei eens: “toen ik nog een pasbekeerd christen was, heb ik mij na het horen van een goede preek of een diepgaande Bijbelstudie vaak gefrustreerd afgevraagd < hoe heeft de spreker dat allemaal in die tekst kunnen vinden ? >; ik wilde al die waarheden zélf kunnen ontdekken !”.

Een gelovige heeft minstens 4 redenen om zich met regelmaat te wijden aan aktieve Bijbel-zélfstudie:

 1. Gods wil kennen
 2. “aktief Bijbels” zijn in plaats van “passief kritisch”
 3. tot de ontdekking komen een betere aanbidder te zijn als het hart vol is van Jezus; er achter komen dat persoonlijke Bijbelstudie intenser doet groeien in de kennis van Hem
 4. een gedegen basis ontwikkelen voor het leiden van Bijbelstudies en/of het houden van zondag-preekbeurten

De Bijbel zelf spoort aan tot de investering in tijd en energie om “dieper te graven” in Gods Woord:

 • Het openen van Uw Woord geeft licht (Ps. 119 : 130).
 • Groei op in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 3 : 18).
 • Jezus sprak: onderzoekt de Schriften, deze zijn het die van Mij getuigen (Joh. 5 : 39).
 • Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2 Tim. 3 : 16 en 17).

De studie op deze DVD bespreekt het fundament en de bedoeling van persoonlijke Bijbelstudie en sluit af met een praktijk-case die dient als een leidraad bij het systematisch onderzoeken van Bijbelgedeelten.

Thema’s:

 • Waarom Bijbelstudie
 • Het hoofd-thema van de Bijbel
 • Typologie
 • Uitgangspunten
 • Een praktijk-case