Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2016)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Kernthema’s:

INLEIDING

•   Handelingen 1 : 9 t/m 11 vertelt ons wat er gebeurde op de allereerste ‘hemelvaartsdag’:
Mensen zagen dat Jezus werd opgenomen in de Hemel; een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Toen zij aandachtig
naar dit schouwspel keken werd tot hen gezegd: “Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de Hemel, zal op
dezelfde wijze wederkomen als gij Hem naar de Hemel hebt zien gaan”
•   
de profeet Joël
•   door het gehele Bijbelboek Joël klinkt luid de boodschap:
    “WORD WAKKER, JEZUS KOMT SPOEDIG TERUG !!”
 >   Joël 1 : 15 en Joël 2 : 1:
          Blaast de bazuin ! Want de dag des Heren is nabij !
     >   Joël begint zijn profetie met een ‘amber alert’ in Joël 1 : 1 t/m 3:
          Ik ontving deze boodschap van God: Luister, leiders van het land ! Ja, laat iedereen luisteren ! Hebt u ooit in uw
leven, of voor zover u zich uit de geschiedenis kunt herinneren, gehoord van wat Ik u nu ga vertellen ?
Vertel het aan uw kinderen, laten zij het weer aan hún kinderen vertellen, de ene generatie aan de andere

HOE LUIDDE DE “WAKE UP CALL” VAN JOËL ?

•    Joël 1 : 1 t/m 4:
Wat de knager had overgelaten heeft de sprinkhaan afgevreten; wat de spinkhaan had overgelaten heeft de
     verslinder afgevreten en wat de verslinder had overgelaten heeft de kaalvreter afgevreten

MET BETREKKING TOT DE EINDTIJD-GEBEURTENISSEN IN 2016 HEBBEN DE INSECTEN IN JOËL 1 : 4 EEN LETTERLIJKE BETEKENIS

•    het Duitse weekblad Der Spiegel meldt en onderbouwt in een wetenschappelijk artikel: “muggen zijn de
gevaarlijkste dieren ter wereld”
•    De Volkskrant bericht: “als gevolg van muggenplagen waren honderdduizenden patiënten en doden te betreuren”
•    miljoenen sprinkhanen teisteren Zuid-Rusland
•    zika

MET BETREKKING TOT DE EINDTIJD-GEBEURTENISSEN IN 2016 HEBBEN DE INSECTEN IN JOËL 1 : 4 EEN PROFETISCHE BETEKENIS

•    het hoogste aantal zelfdodingen ooit
•    God vat de wereldgeschiedenis samen in de beschrijving van ‘het beeld in Daniël 2 : 31 t/m 43’:
>   de profeet Daniël zegt in Daniël 2 : 41 t/m 43: God liet mij zien dat de voeten van het beeld deels van brokkelige
klei en deels van ijzer waren. Dat betekent dat 
dit rijk (het Romeinse Rijk: het werelddeel Europa) verdeeld,
broos, uiterst wankel en onsamenhangend zal zijn; immers brokkelige klei vermengt zich niet met 
ijzer
•    >   de rechtstreekse vervulling van Daniël 2 : 41 t/m 43:
=   de Europese unie “brokkelt af”
=   Brexit
=   de genadeslag voor de zogenaamde ‘Europese eenheid’: de plannen van de USA-president Donald Trump
•         Rusland en Turkije
>   God spreekt over Rusland en Turkije door middel van de profeet Ezechiël:
=   Ezechiël 32 : 26:
 Daar is Mesek (Rusland) met zijn menigte, voor wie de gehele wereld moet beven
=   Ezechiël 38 : 6:
Togarma (Turkije) met zijn krijgsbenden
=   Ezechiël 27 : 13 + 14:
Mesek (Rusland) levert slaven en Togarma (Turkije) strijdpaarden
         >   De macht van Rusland
>   Dreigingen vanuit Rusland
>   De macht van Turkije
>   De samenwerking tussen Rusland en Turkije
•        islam-radicalisme:
>  15 jaar na de aanslagen op 11 september 2001
>   IS-aanslag in Brussel in maart
•       wereldwijde droogte:
>   watertekort voor 330 miljoen Indiërs
>   als gevolg van de extreme droogte worden 60 miljoen mensen in Afrikaanse landen met de dood bedreigd
>   de Dode Zee is “stervende”
>   ‘de droogte’ als metafoor voor de geestelijke achteruitgang in de christenheid in “de laatste dagen” vóór Jezus’
wederkomst:
=   het loochenen van de gezonde Bijbelse leer
=   het loochenen van morele Bijbelse maatstaven
=   het loochenen van de wederkomst van Jezus
•        in Openb. 3 : 11; Openb. 22 : 7; Openb. 22 : 12 en Openb. 22 : 20 roept Jezus uit:
  “Ik kom spoedig !!”
•        de profeet Joël spreekt ook over hoop in Joël 2 : 13 + 32, en in Joël 3 : 16:
Een ieder die de naam des Heren aanroept zal behouden worden. De Here God is een schuilplaats; Hij is
genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid”