Ga naar hoofdinhoud

Discipelschap, gehoorzaamheid en het kennen van Gods wil

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 21 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 21 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

In Joh. 15 : 8, in Matth. 10 : 25 en in Joh. 13 : 35 zegt Jezus: ”Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen zijn. Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn Meester. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander”.

Deze studie gaat over ‘discipelschap, gehoorzaamheid en het kennen van Gods wil’: zonder twijfel de meest wezenlijke elementen van het geloofsleven van een christen. De Bijbelse definitie van een Jezus-discipel is: “een leerling die een hecht contact heeft met zijn Meester, toegewijd het Bijbel-onderwijs en de daarbij behorende praktische lessen van zijn Meester navolgt, en…..lijkt op zijn Meester”.

Laten we nooit vergeten dat God uitsluitend eer ontvangt als wij Zijn Zoon volgen.

Thema’s:

  • Discipelen
  • Onze Meester: Jezus Christus
  • Discipelschap
  • Gehoorzaamheid
  • Het kennen van Gods wil
  • Elkaars discipel zijn