Ga naar hoofdinhoud

Zonde en dood

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 06 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 06 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Eén daad van ongehoorzaamheid aan God heeft enorme gevolgen. Dat is het tragische verhaal van de zondeval van Adam en Eva, het door God geschapen eerste mensenpaar. Ze leefden in de prachtige Hof van Eden, in volmaakte harmonie met God en met elkaar. Deze studie beschrijft het dramatische moment waarop de satan de vrouw wist te verleiden niet naar God te luisteren en Hem de rug toe te keren, waardoor al haar afstammelingen deel kregen aan schaamte, angst, wanhoop, ziekte en pijn. Nog steeds wordt de mens in deze gebroken schepping onvermijdelijk met de konsekwenties geconfronteerd: zonde, dood en het komende eeuwige oordeel. Het einde van deze DVD-studie laat zien dat God in Zijn liefde en wijsheid Zelf zorgde voor een oplossing van alle verschrikkelijke zonde-gevolgen: het Offer van Zijn Zoon Jezus Christus, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt.

Thema’s:   

 • De mens vóór de zondeval
 • De zondeval
 • Het direkte gevolg van de zondeval
 • Blijvende gevolgen:
  • alle mensen zondaar
  • de dood
  • het eeuwig oordeel
 • Gods oplossing