Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2017)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Kernthema’s:

 

INLEIDING

•     Jezus sprak in Johannes 14 : 1 + 3:
 “Wees niet ongerust. Vertrouw op Mij. Ik kom terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar Ik ben”
•     Paulus sprak in Titus 2 : 13:
“Laten we vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij de heerlijkheid zullen zien van onze grote Redder
Jezus Christus”

•     In Hebreeën 10 : 25 lezen we:
Laten we elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de
Here Jezus terugkomt

HET BELANG VAN EINDTIJD-BIJBELSTUDIE

1 Kronieken 12 : 32:
Mannen en vrouwen en hun familieleden begrepen de tekenen van de tijd. Daarom hadden zij een goed inzicht in de weg die zij moesten gaan

DE BIJBELSE BASIS VAN EINDTIJD-BIJBELSTUDIE

•     Jakobus 5 : 10:
De profeten (de Oud-testamentische Bijbel-profeten !!) die namens God hebben gesproken
•     God gaf in het Bijbelboek Daniël (in de hoofdstukken 7 en 8) aan de profeet Daniël visioenen die grote betekenis
hebben voor de jaren 2017 en 2018:
>     God sprak tot Daniël: Ik laat je visoenen zien die betrekking hebben op de eindtijd (Daniël 8 : 17)
>     Al deze dingen zijn opgeschreven als een waarschuwing voor ons die in de eindtijd leven (1 Korinthiërs 10 : 11)

DANIËLS VISIOENEN

•     satan:
>     Daniël 7 : 23 en Daniël 8 : 4:
  Ik zag een ram stoten naar de windstreken. Niets en niemand kon hem tegenhouden. Er was ook niemand
             die kon redden uit zijn macht. Hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot. Het dier verslond en
             vermorzelde de gehele aarde
>     wetteloosheid en geweld:
=     Jezus sprak over de eindtijd in Mattheüs 24 : 12:
Omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen
=     Savannah, Romy en Anne
=     aanhoudend seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk
>     explosie van valse religies:
=     Jezus sprak over de eindtijd in Mattheüs 24 : 11:
Vele valse profeten zullen opstaan; velen zullen zij verleiden
=     religieus terrorisme:
aanslagen in Londen, Stockholm, Parijs, Manchester, Barcelona, Mogadishu,…..
>     digitale machten:
=     Daniël 8 : 5:
Ik zag een wezen dat zich zó snel over de hele aarde voortbewoog dat zijn poten de grond zelfs niet
raakten

=     Bijbel-‘666’ en internet-‘www’
=     Amazon, bitcoins, hackschade, gijzel-software, cyber-eenheden,…..
•     oorlogen en oorlog-dreigingen:
>     Daniël 8 : 6, 7 + 10:
Ik zag een ram in grimmige kracht. Hij deed de sterren op de aarde vallen en vertrapte ze. Er was niemand
die uit zijn macht kon redden

>     Jezus sprak over de eindtijd in Mattheüs 24 : 6:
Gij zult horen van (oorlogen en van) GERUCHTEN VAN OORLOGEN
>     oorlog-“geruchten” met betrekking tot de Verenigde Staten, Noord-Korea, China, Rusland, Iran, het
Eufraat-gebied, Israël,…..
•     Israël:
>     Daniël 8 : 8 + 9
Ik zag een trots en machtig wezen met grote horens. Een van de horens brak af en werd buitengewoon sterk.
Het wezen vocht tegen Israël

>     dreigingen vanuit Syrië en Iran
>     het bezoek van Donald Trump
>     het Amerikaanse besluit om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël
>     de viering van “100 jaar Balfour-declaration”
>     de viering van “50 jaar bevrijding van Jeruzalem”
>     Jesaja 49 : 6:
De Here spreekt: Israël, Ik stel u tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde
•     wereldwijde natuurrampen:
>     Daniël 7 : 2:
Ik zag de winden uit alle windstreken losbarsten in een hevige storm die de grote zee geselde
>     Jezus sprak over de eindtijd in Lukas 21 : 11, 25 + 26:
Onder de volken op aarde zal er radeloze angst zijn vanwege het bulderen van zee en aardbevingen; de
machten van het heelal zullen wankelen

>     profetieën in Jesaja 1 : 7, Jesaja 30 : 30 en Haggaï 2 : 6:
Steden met vuur verbrand; Overstromingen en stortbuien. Zee en aarde beven
>     dodelijke bosbranden in Portugal, Californië,…..
>     de stormen Harvey en Irma
>     de rampen op Sint-Maarten, in Mexico,…..

DE ULTIEME BOODSCHAP VAN DANIËLS VISIOENEN

•     Daniël 7 : 28:
Dit is het einde van mijn verslag. Ik was geheel in verwarring en zag lijkbleek. Wat ik gezien had liet me niet meer
los

•     Daniël 7 : 9 t/m 11:
Terwijl ik bleef toekijken zag ik Hém. Zijn kleed was wit als sneeuw en Zijn troon bestond uit vuurvlammen.
Tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem. Er werden boeken geopend. Ik zag dat vele mensen werden
prijsgegeven aan de brand van het vuur

•     Vraag:
Waarom is er in Daniël 7 : 9 t/m 11 sprake van “vuur” ?
Antwoord in 2 Thessalonicensen 1 : 8:
God zal in vlammend vuur het straf-oordeel vellen over hen die niets van Hem willen weten en het evangelie van de
Here Jezus niet gehoorzamen
•    
 Vraag:
Wat is “het evangelie van de Here Jezus” ?
Antwoord in Johannes 5 : 24:
Jezus sprak: Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel
•     Vraag:
Hoeveel tijd heeft een mens nog om in Jezus te geloven ?
Antwoord in Hebreeën 10 : 37 en 2 Korinthiërs 6 : 2:
Nog een korte tijd en Jezus komt terug. Nú is het nog te tijd van genade