Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2014)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Het begrip ‘eindtijd’ heeft alles te maken met de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeurtenis neemt in de Bijbel een zeer prominente plaats in; alleen al in het Nieuwe Testament wordt er minstens driehonderd maal over gesproken.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Het begrip ‘eindtijd’ heeft alles te maken met de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeurtenis neemt in de Bijbel een zeer prominente plaats in; alleen al in het Nieuwe Testament wordt er minstens driehonderd maal over gesproken.

In Matth. 24 : 3 vragen Jezus’ discipelen aan Hem: “Wat zijn de tekenen van uw komst ?“.
Om de mensheid bewust te maken van de realiteit van “de laatste dagen” noemt Jezus in Matth. 24 en in Luk. 21 enkele duidelijk herkenbare aanwijzingen die in 2014 opvallend actueel zijn geworden:

TEKEN 1: “Gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk. De mensen zullen bezwijmen van angst voor de dingen die over de wereld komen“.
Eind februari werden enkele in Ezechiël en Daniël beschreven profetieën werkelijkheid: onheilspellende militaire confrontaties in Rusland, Oekraïne en de Krim. De wereldleiders deden gedurende de Nucleaire Top in Den Haag op 24 en 25 maart hun uiterste best iedereen te doen geloven dat op basis van hun besprekingen “de wereld een beetje veiliger was geworden”; zij realiseerden zich absoluut niet wat de apostel Paulus zegt in 1 Thess. 5 : 3: “Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen“.

TEKEN 2: “Let op de gruwel der verwoesting op de heilige plaats; laten wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk“.
In het voorjaar werd opnieuw duidelijk hoe alarmerend de spanningen in het Midden-Oosten zich ontwikkelen: het Israël-Gaza Conflict laaide in alle hevigheid op; dagelijks berichtten de media over de terroristische organisatie ISIS: de “Islamitische Staat in Irak en Syrië”, die eind juni “IS” ging heten. De schrik sloeg bijna de gehele wereldbevolking om het hart toen de VS op 8 augustus met lasergestuurde bommen IS-strijders in Irak aanviel.

TEKEN 3: “In de lucht zullen verschrikkelijke dingen gebeuren“.
Op 8 maart verdween een Boeing 777 van Malaysia Airlines; wanneer zijn alle raadsels met betrekking tot die vlucht MH370 opgelost ? Wat betekende het binnendringen van het Nederlandse luchtruim door de Russische vliegtuigen Antonov An-30B op 2 april en Tupolev Tu-95H Bear (bewapend met zes nucleaire kruisraketten) op 21 augustus ? Wie heeft de antwoorden op alle vragen die het verschrikkelijke MH17-ongeluk op 17 juli oproepen ?

TEKEN 4: Er zullen nu hier dan daar dodelijke ziekten zijn“.
De eerste berichten over ebola in West-Afrika doken op in april; duizenden mannen, vrouwen en kinderen stierven een afschuwelijke dood. Op 9 augustus werd door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de noodtoestand afgekondigd. Half augustus provoceerde de uiterst gewelddadige Nigeriaanse moslimbeweging Boko Haram met dreigementen het ebola-virus wereldwijd te verspreiden.

TEKEN 5: “Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen“.
Op 27 augustus meldden de nieuwsmedia dat zeker 1400 kinderen in de Engelse stad Rotherham tussen 1997 en 2013 het slachtoffer zijn geweest van seksuele uitbuiting. In het najaar luidden publicaties van gruwelijke schattingen de wereldnoodklok: per dag worden meer dan 115.000 abortussen uitgevoerd; op straat leven ongeveer 150 miljoen zwerfkinderen.

TEKEN ?: Enzovoort, enzovoort !

Jezus sluit Zijn opsomming van eindtijd-tekenen af met een ernstige waarschuwing: “Zo moet gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Wees waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Here komt. Weest bereid” (Matth. 24 : 33, 42 en 44).

Waarom is de aktieve verwachting van Jezus’ komst zo belangrijk ?
Elke christen die Jezus’ woorden in Matth. 24 en Luk. 21 serieus neemt zal in deze “laatste dagen”
– met vrienden, kennissen, familieleden en collega’s spreken over de eeuwige redding door het geloof in Jezus’
volbrachte werk op het Kruis van Golgotha
– dagelijks met grote ernst een getuige van Jezus zijn
– meer dan gemiddeld zijn Bijbel ter hand nemen
– zijn gebedsleven intensiveren

Jezus bemoedigt allen die in Hem geloven: “Vergeet dit niet: ik ben altijd bij u in het einde van de tijd

Kernthema’s:

 • het jaar 2014:
  vele wereldburgers geven het openlijk toe: “We zijn bang !”
 • een Bijbelse boodschap in Hebr. 10 met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de wereld: Nog een korte, korte tijd, en Jezus die wederkomt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten
 • een Bijbelse typering in Jes. 33, Hos. 4 en Zach. 6 van de huidige ontwikkelingen in de wereld: Voor daverend rumoer vluchten natiën weg. De herauten schreeuwen bitter. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. De heerbanen zijn verlaten, de reizigers zijn verdwenen. Steden zijn veracht, mensen niet geteld. De gehele aarde treurt, verkwijnt. Ik zag vier wagens tussen twee bergen. Die bergen waren van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte; sterke paarden. Ik vroeg de engel die met mij sprak: “Wat betekent dit ?” De engel antwoordde: “Deze paarden gaan uit naar de vier windstreken. De zwarte paarden gaan naar het Noorderland, de witte gaan hen achterna”. De sterke paarden kwamen opzetten en doorkruisten de aarde
 • “het Noorderland”, gezien vanuit Israël: Syrië, Irak en Rusland
 • Bijbelse profetieën in Jer. 4, Jer. 6, Jer. 47, Ez. 38 en Dan. 11 met betrekking tot Rusland: Er komt een volk uit het Noorderland, een grote natie maakt zich op, Onheil uit het Noorden, een groot verderf. Slag na slag wordt gemeld. De grootvorst van Mesek (Moskou) en Tubal zal optrekken tegen een land van dorpen. Wateren komen opzetten uit het Noorden; zij overstromen het land met al wat zich erop bevindt; de stad met inwoners en al, zodat de mensen schreeuwen en al de bewoners van het land jammeren. De koning van het Noorden zal aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal de landen binnenvallen en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen:
  >      Rusland, OekraÏne en De Krim
  >      Ruslands geheimzinnige “hulpkonvooi”
  >      de Russische Zwarte Zeevloot
  >      de “stukken” van de Russische president Poetin op het wereld-politieke “schaakbord”
 • 27 maart: de reactie van Noord-Korea op de Nucleaire Top in Den Haag
 • 9 juli: Jeruzalem onder vuur
 • Bijbelse profetieën in Zef. 2 en Zach. 9 met betrekking tot Israël, Gaza en de Palestijnen: Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden. Asdod zal men op de middag verdrijven en Ekron zal ontworteld worden. Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn
 • Een Bijbelse profetie in Jes. 13 met betrekking tot Babel, het huidige Irak: Profetie over Babel. Hoor een gedaver op de bergen van veel volk. De mensen zijn verschrikt; de een ziet de ander verbijsterd aan, hun gelaat staat in vlam. Ieder die men vindt wordt doorstoken en ieder die men grijpt valt door het zwaard; hun kinderen worden voor hun ogen verpletterd, hun huizen geplunderd en hun vrouwen geschonden. Zij kennen geen erbarming:
  >      ISIL: “de Islamitische Staat van Irak en de Levant”
  >      ISIS: “de Islamitische Staat van Irak en Syrië”
  >      IS: “de Islamitische Staat”
  >      IS en RUSLAND
  >      IS en USA
 • als vlucht MH-17 ter sprake komt schreeuwen de Russische separatistenleiders Valeri Bolotov en Aleksandr Borodai: “Hoe hoog ze ook vliegen, wij vernietigen ze !”
 • Bijbelse profetieën in Joël 2, Jes. 34, Jer. 2 en Jer. 4 met betrekking tot ‘verschrikkelijke dingen die in de lucht gebeuren’: De lucht boven ons beeft, huivert, is ontzet, draagt rouw, vergaat, is ten diepste ontroerd en wordt samengerold als een boekrol
 • Een Bijbelse profetie in Jer. 16 met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de wereld: Aan afschuwelijke ziekten zullen zij sterven, zij zullen niet beklaagd noch begraven worden
 • Dr. Thomas Frieden van de National Foundation Infectious Diseases: “Ebola is na AIDS de ergste wereldziekte”
 • ziekten, waarvan men dacht dat ze in ontwikkelde landen niet (meer) voorkwamen, steken wereldwijd de kop op: pest, tbc, cholera, lepra, syfilis en vogelgriep
 • november: vogelgriep in Utrecht, Zuid-Holland en Overijssel
 • een Bijbelse typering in 2 Tim. 3, 2 Petr. 2 en 2 Petr. 3 van de huidige ontwikkelingen in de wereld: Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden tullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, onheilig, liefdeloos, onmatig, afkerig van het goede, met meer liefde voor genot dan voor God. Velen zullen hun losbandigheden navolgen. In de laatste dagen zullen spotters met spotternij komen, die naar hun eigen begeerten wandelen:
  >      een kinderleven telt niet meer:
  =      kinder-misbruik in de RK kerk
  =      pedo-netwerken in de top van het Openbaar Ministerie in Nederland
  =      “lok-kleuters”
  =      Boko Haram in Nigeria ontvoert, verkracht en verkoopt honderden schoolmeisjes
  =      kinder-onthoofdingen
  =      800 kinderlijkjes in een Ierse beerput
  =      levende baby’s gedumpt in Amsterdam en Alkmaar
  =      de Taliban in Pakistan vermoordt 130 kinderen
  >      Unicef meldt op 17 december: “Nooit eerder dan in 2014 leden zó veel kinderen onder oorlogen, ontvoeringen,
  misbruik, verkrachtingen, ziekten en slavernij”
 • een Bijbels gebed in Jes. 33 met het oog op de huidige ontwikkelingen in de wereld: Here, wees ons genadig. Op U hopen wij; wees onze arm elke morgen, ja ons heil in tijd van benauwdheid
 • in combinatie met de vele aankondigingen en tekenen van Jezus’ spoedige wederkomst vermeldt de Bijbel in Matth. 25 een ernstige waarschuwing: Van het ogenblik af dat de deur gesloten is, zult gij buiten staan en aan de deur kloppen en zeggen: “Here, doe ons open”, en Hij zal tot u zeggen: “gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid”. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars
 • is er hoop voor de “werkers der ongerechtigheid” ?
 • ja, er is hoop voor diegenen die nog niet met hun “ongerechtigheden” (zonden) tot Jezus zijn gegaan; tót aan het moment van Zijn wederkomst zegt de liefdevolle Jezus in Joh. 10 tot een ieder die nog niet in Hem gelooft: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden”