Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2013)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Op deze DVD staat Frank Ouweneel (ondersteund door honderden indringende beelden) stil bij de 2013-tekenen van de in de Bijbel beschreven “eindtijd”.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Op deze DVD staat Frank Ouweneel (ondersteund door honderden indringende beelden) stil bij de 2013-tekenen van de in de Bijbel beschreven “eindtijd”.

2013 was bij uitstek het jaar van de onstuitbare “digitale spionage”. Het werd pijnlijk duidelijk dat de Amerikanen en de Chinezen dagelijks gedetailleerd de communicatie bestuderen tussen nietsvermoedende wereldburgers; de bespreking (begin juni) tussen de presidenten Obama en Xi Jinping was om meerdere redenen veelzeggend. Het bleek zonneklaar dat Amerika’s National Security Agency (NSA) per etmaal meer dan 30 miljoen gigabyte aan gegevens van ontelbare mannen en vrouwen analyseert en het PRISM-systeem zich met behulp van onder andere Google, Facebook en Apple intensief bezighoudt met de internet- en smartphone-aktiviteiten van de gehele wereldbevolking. De media meldden dat, geprogrammeerd met de instructie “Fly and bring me data”, drones individuen bespieden die zich uit pure angst niet wagen aan ‘www’ en/of  ‘gsm’.
Wat heeft het feit dat elk mens op onze aardbol vogelvrij is met “de eindtijd” te maken ? Alles !
Een kenmerkende eindtijd-gebeurtenis zal zijn: Jezus’ wederkomst om allen die in Hem geloven in de Hemel op te nemen. Zij die Jezus afwijzen zullen op deze aarde achterblijven. De Bijbel leert (onder andere in Openbaring 13) dat onmiddellijk na Jezus’ wederkomst deze globe zal zuchten onder de terreur van een grimmige heerser: de “antichrist”. Het zal voor deze dictator niet moeilijk zijn alle aardbewoners aan zijn wereldomvattende controle en macht te onderwerpen; het feit dat 2012 en 2013 hebben aangetoond dat de technologie die deze tiran daarvoor nodig heeft 100% gereed is, bewijst dat Jezus zeer spoedig terugkomt.

Konden we in 2013 nog meer Bijbel-geprofeteerde eindtijd-aanwijzingen optekenen ? We noemen er slechts enkele:
* de meteoriet-inslag in Rusland in februari
* de sprinkhanen-plagen in Afrika en het Midden-Oosten in maart
* de spanningen in Egypte, Syrië, Turkije en Noord-Korea
* de herhaalde dreigingen van Al-Qaida en de moslimbroederschap
* de nieuwe Iran-leider Hassan Rohani en zijn nucleaire wapen-plannen
* de voortdurende angstig-onzekere verwikkelingen in en rondom Israël

Enzovoort, enzovoort.

Is er hoop voor Israël ?
In 2013 vierde de staat Israël zijn 65e verjaardag. Zeer spoedig zal de gehele wereld Jeruzalem erkennen en vereren als de stad van de grote Koning Jezus Christus (Mattheüs 5 : 35).

Is er hoop voor hen die nog geen beslissing voor Jezus Christus hebben genomen ?
In het Bijbelboek Deuteronomium (hoofdstuk 4 : 30) lezen we: Wanneer het u bang zal zijn en al deze dingen u zullen overkomen, dan zult gij u bekeren tot God, en naar Hem luisteren.

Is er hoop voor hen die geloven in Jezus Christus ?
De profeet roept uit in Habakuk 3 : 17 en 18: Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.
In Jakobus 5 : 8 lezen we: Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.

Kernthema’s:

 • 2 Petr. 1 : 19: Wij hebben het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.
 • in Openb. 22 : 20 zegt Jezus: Ik kom spoedig.
 • Jezus’ eerste wederkomst en Jezus’ tweede wederkomst
 • de mensen die op aarde zullen leven gedurende de periode tussen Jezus’ eerste wederkomst en Jezus’ tweede wederkomst
 • de wereld-gebeurtenissen gedurende de periode tussen Jezus’ eerste wederkomst en Jezus’ tweede wederkomst
 • de eindtijd:
  het eerste signaal van de zeer spoedig plaatsvindende eerste wederkomst van Jezus:
  de voorbereidingen voor de “nieuwe wereld-politiek” zijn afgerond:
  >      de macht van internet
  >      de macht van Google
  >      cyber-aanvallen
  >      cyber-criminaliteit
  >      de “digitale meltdown”
  >      de “digitale bom”
  >      USA weet álles van élk mens:
  =      de wereldwijde spionage van de National Security Agency (NSA)
  =      PRISM
  =      het wereldwijde misbruik van telefoongegevens
  >      China weet álles van élk mens
  >      Engeland weet álles van élk mens:
  =      het Government Communications Headquarters (GCHQ)
  =      GCHQ Cheltenham
  =      GCHQ Menwith Hill Station
  >      Rusland en Syrië weten álles van élk mens:
  =      het Russische “cadeau” aan de G20-leden
  =      het afluister-netwerk gedurende de Olympische Winterspelen in Sotsji
  =      het Syrian Electronic Army
  >      Nederland weet álles van élk mens:
  =      de samenwerking van de AIVD met USA’s NSA en PRISM
  =      “Big Shop is watching you”
  =      misbruik telefoongegevens
  >      “ogen” vanuit de lucht:
  =      Ef. 2 : 2: De overste van de macht der lucht.
           =      “Fly, and bring me data”
  =      de Triton
  =      de Global Hawk
 • de eindtijd:
  het tweede signaal van de zeer spoedig plaatsvindende eerste wederkomst van Jezus:
  het gehele Midden-Oosten is ten einde raad; vrede kán niet lang uitblijven:
  >      de staat Israël: 65 jaar
  >      Ps. 65
  >      Israël: de vijgeboom
  >      Israëls president Shimon Peres bezoekt Nederland
  >      Joël 3 : 1; Amos 9 : 14 en Ps. 83 : 18: God spreekt: Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël; in
  het lot van Juda en van Jeruzalem, opdat allen weten 
  dat alleen de naam van de Here de allerhoogste is,
  over de ganse aarde.
  >      Ezech. 5 : 5: God spreekt: Midden onder de volken heb Ik Jeruzalem gesteld, met landen eromheen.
  >      gifgas in Syrië
  >      de bemoeienissen van Iran en Irak met Syrië
  >      Ezech. 38 : 1 t/m 23
  >      Irans nieuwe president: de “vriendelijke” Hassan Rohani
  >      terwijl de wereld “rustig slaapt” dreigt onverkort het nucleaire gevaar vanuit Iran
  >      Israëls wantrouwen jegens Iran
  >      USA’s dreigingen in de richting van Iran
  >      Israëls dreigingen in de richting van Iran
  >      de dreigingen van Saoedi-Arabië in de richting van Iran
 • de eindtijd:
  het derde signaal van de zeer spoedig plaatsvindende eerste wederkomst van Jezus:
  alle wereldbewoners zijn ten einde raad; vrede kán niet lang uitblijven:
  >      de G8-ontmoeting in Noord-Ierland op 22 juni
  >      Ps. 2 : 1 t/m 6
  >      machten in het westen: USA
  >      machten in het oosten: China, Japan en Noord-Korea
  >      religieuze machten:
  =      het gijzelingsdrama in Nairobi (Kenia) in september
  =      de aktiviteiten van de islamitische terreurbeweging Al Shabaab bewijzen dat Al Qaida meer dan
  ooit “springlevend” is
  =      jihadistische groeperingen en hun invloedssfeer
 • de eindtijd:
  het vierde signaal van de zeer spoedig plaatsvindende eerste wederkomst van Jezus:
  de gehele natuur is ten einde raad; vrede kán niet lang uitblijven:
  >      Rom. 8 : 18 t/m 22
  >      Jes. 24 : 4 t/m 23
  >      Luk. 21 : 7 t/m 28: Jezus sprak: als teken van Mijn komst zal er op aarde radeloze angst angst onder de
  volken zijn vanwege het bulderen van de zee
  :
          de tyfoon Haiyan op de Filipijnen in november
  >      Luk. 21 : 7 t/m 28: Jezus sprak: als teken van Mijn komst zullen er vreselijke dingen en grote tekenen aan
  de hemel zijn
  :
  de meteoriet-inslag in Rusland in februari
  >      Jer. 9 : 25 t/m 10 : 13; Joël 2 : 20: Zo zegt de Here: de dagen komen dat dampen, stank en vuile lucht
  zullen opstijgen van het einde der aarde
  :
  =      giftige lekkages in Zuid-Korea
  =      de dreiging van de ontsnapping van een catastrofale methaanbel
  >      Joël 1 : 4 en 15: Wat de knager had overgelaten heeft de sprinkhaan afgevreten. Wee die dag, want nabij is
  de dag des Heren
  :
  sprinkhanen-plagen in Egypte, Israël en Madagaskar
  >      Jer. 2 : 6: De woestijn, een land van steppen en kuilen, een land van droogte:
  woestijnvorming is wereldwijd een van de grootste ecologische rampen
 • het ultieme positieve wereld-perspectief: de zegeningen onder de regering van Jezus de Messias-Christus:
  >      Ps. 2 : 6: De Here heeft immers Zijn Koning gesteld over Sion.
  >      Jes. 24 : 23: De Here zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem.
  >      Zach. 14 : 1, 4 en 9: De voeten van de Here zullen staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Dan zal
  Hij koning worden over de gehele aarde.
 • de zegeningen onder de regering van Jezus de Messias-Christus hebben vooral te maken met het herstel van woestijnen, natuur, recht en vrede:
  >      Kol. 1 : 20: Jezus Christus heeft vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis.
  >      Hand. 10 : 36: De boodschap van vrede door Jezus Christus.
 • hoe krijgt een mens van vandaag deel aan de vrede van Jezus de Messias-Christus ?:
  >      Joh. 3 : 18: Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.
  >      Luk. 7 : 50: Jezus sprak: uw geloof heeft u gered; ga heen in vrede !
 • geen vrede en eeuwig oordeel voor hen die Jezus de Messias-Christus afwijzen:
  Joh. 3 : 18b: Wie niet gelooft in Jezus Christus zal worden geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de Zoon van God.
 • de hoopgevende troost en bemoediging van Jezus in Luk. 21 : 28: Wanneer deze dingen geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.
 • Ps. 47 : 6: Psalmzingt onze Koning !