Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2010)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

De Bijbel waarschuwt in Hand. 17 : 30 en 31 en in Openb. 6 : 17: God laat de mensen heden weten dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een grote dag heeft bepaald waarop Hij de aardbodem zal oordelen.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

De Bijbel waarschuwt in Hand. 17 : 30 en 31 en in Openb. 6 : 17: God laat de mensen heden weten dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een grote dag heeft bepaald waarop Hij de aardbodem zal oordelen.

Het Bijbelboek Openbaring leert dat die “grote dag” vrijwel onmiddellijk volgt op de wederkomst van Gods Zoon Jezus Christus die in Openb. 3 : 11 uitroept: “Ik kom spoedig !In direkt verband daarmee proclameert Openb. 14 : 7 “in alarmcode rood”: De ure van Gods oordeel is gekomen.
Niemand zal er zich in die “ure” over kunnen beklagen dat hij of zij niet tijdig is geïnformeerd, want elke dag schalt door het universum een luide stem die zegt: “Wee hun, die op de aarde wonen” (Openb. 8 : 13).

Ook in 2010 hebben de wereldburgers Gods “luide stem” heel doordringend kunnen “horen”: vele Openbaring-profetieën, die rechtstreeks te maken hebben met Jezus’ wederkomst, werden in de afgelopen maanden keiharde werkelijkheid !

Op deze DVD staat Frank Ouweneel (ondersteund door honderden indringende beelden) stil bij het morele verval in de RK-kerk (Openb. 2), de economische situatie in de wereld en in Griekenland in het bijzonder (Openb. 6), de olieramp in de Golf van Mexico (Openb. 8), de IJslandse aswolk (Openb. 9), de ontwikkelingen met betrekking tot Israël, Jeruzalem en Gaza (Openb. 11), enzovoort, enzovoort…..

De oplettende en serieuze krant- en Bijbellezer kan maar tot één conclusie komen: < we leven midden in de eindtijd want Jezus komt spoedig, en dús…..kan het élk moment te laat zijn voor mensen die Hem nog niet hebben aangenomen ! >.

Gelukkig is het is nog níét te laat, want vol liefde roept God: “Kies vandaag wie u wilt dienen; als u Mijn stem vandaag hoort, verhardt uw hart dan niet. Nú is het nog de genade-tijd, nú is het nog de dag van de redding” (Joz. 24 : 15; Hebr. 4 : 7 en 2 Kor. 6 : 2).

Tot de christenen zegt Jezus: “Gij moet, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Waakt dan, opdat Ik, als Ik kom, u niet slapende vindt” (Matth. 24 : 33 en Mark. 13 : 35 – 37).

Kernthema’s
(de nummers geven de behandeling-frequentie vanaf 2004 aan): 

 • wat is ‘de eindtijd’ ? (7)
 • de Bijbel is door God geschreven
 • het wonder van de Bijbel
 • de waarheid van de Bijbel
 • de waarheid van de Bijbel met betrekking tot de huidige ontwikkelingen in de wereld
 • de waarheid van de Bijbel met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen in de wereld
 • het Bijbelboek Openbaring
 • in 2010 is duidelijk gebleken dat de Openbaring-gebeurtenissen reeds aan het plaatsvinden zijn; dat betekent rechtstreeks dat Jezus élk moment kan komen
 • Jezus’ wederkomst is goed nieuws voor christenen die Zijn komst aktief verwachten en slecht nieuws voor christenen die geestelijk in slaap zijn gevallen; Jezus’ komst is ook slecht nieuws voor alle wereldburgers die Hem afwijzen
 • het morele verval in de RK-kerk
 • zij die geloven in Jezus Christus gaan naar de Hemel; zij die niet geloven in Jezus Christus blijven achter op aarde en krijgen te maken met Gods oordelen
 • de dodenherdenking op 4 mei 2010
 • het Verre Oosten (2)
 • China (4)
 • Bijbels-profetische dreigingen vanuit China (2)
 • Japan (2)
 • Noord-Korea (3)
 • Zuid-Korea
 • USA (3)
 • Irak (5)
 • Iran (6)
 • de economische crisis in Griekenland
 • de economische crisis in Europa
 • Rusland (7)
 • de bosbranden in Rusland
 • wereldwijde voedsel-schaarste (2)
 • “de zwarte dood” (tarweschimmel)
 • de aardbeving op Haïti
 • de watersnoodramp op Haïti
 • de olieramp in de Golf van Mexico
 • China: een gevaar voor de wereldzeeën
 • “HARP” (“HAARP”)
 • de Cumbre Vieja (4)
 • de vulkaanramp op IJsland
 • de vulkaanrampen op Java
 • de aswolk-gevaren
 • het nieuwste nucleaire wapen van Rusland en Iran: de “sprinkhaan”
 • nucleaire dreigingen in het Midden-Oosten
 • wereldwijde nucleaire dreigingen
 • de Large Hadron Collider
 • de oordelen van God als gevolg van de zonden van de mensen
 • “Jezus is gestorven voor onze zonden. Allen die in Jezus geloven ontvangen vergeving van zonden” (1 Kor. 15 : 3; Hand. 10 : 43)
 • het geloof in Jezus Christus en de bekering tot God betekenen de eeuwige redding van elk mens