Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2009)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Het begrip “eindtijd” kunnen we definiëren als de periode tussen ‘vandaag’ en de Wederkomst van Jezus Christus. Hebr. 10 : 25 zegt: Wij moeten elkaar aansporen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Here Jezus terugkomt.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Het begrip “eindtijd” kunnen we definiëren als de periode tussen ‘vandaag’ en de Wederkomst van Jezus Christus. Hebr. 10 : 25 zegt: Wij moeten elkaar aansporen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Here Jezus terugkomt.

“…..vooral nu wij zien…..”

Waaraan “zien” ?
Kranten, tijdschriften en TV-journaals geven teveel eindtijd-aanwijzingen om op te noemen !

Vooral…..overal oorlog. In Afghanistan, het Midden-Oosten, Noord-Korea en Pakistan (die het 2009-nieuws domineerden) en in meer dan 60 andere landen stierven dagelijks duizenden mensen als gevolg van vernietigende vijandschap. In Matth. 24 : 3 t/m 7 vragen de discipelen aan Jezus: Wat is het teken van Uw komst ? Waarop Jezus antwoordt: Gij zult horen van oorlogen en van geruchten (!) van oorlogen.

Waarom hield Israël op 31 mei 2009 een allesomvattende rampen-oefening ? Hoe groot is de werkelijke macht van de Bilderberg-groep en andere “Big Brothers” ? Waarom werd Frankrijk in maart 2009 (na 43 jaar) weer NAVO-lid ? Wat zijn de konsekwenties van de Iran-verkiezingen en de “moslim-speech” van Barack Obama in juni 2009 ? Wat gaat de ‘zomer 2009’ – ontmoeting tussen de USA-president en de Russische leider Medvedev ontketenen ?

…..?????…..

Dat het op aarde niet wil lukken met de vrede heeft voornamelijk te maken met…..een ándere oorlog, met een ándere vijandschap: de vijandschap tussen de mens en God. De Bijbel zegt in Rom. 8 : 7: De gezindheid van de mens is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Alle mensen zónder God, dat wil zeggen diegenen die Jezus Christus niet hebben aangenomen en daardoor God-loos leven, zijn in oorlog met God en met elkaar. In Jes. 57 : 21 staat: De goddelozen hebben geen vrede.  

Maar…..in Jer. 29 : 11 zegt God: Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.
Want …..Jezus heeft vrede gemaakt (!) door het bloed van Zijn kruis (Kol. 1 : 20).
Op het kruis van Golgotha legde Hij de grondslag voor een eeuwige vrede met God en…..

…..voor een heerlijk vrederijk op aarde. Tot aan het aanbreken van de regering van de ware Vredevorst, Jezus Christus, zal de mensheid in toenemende mate beseffen dat veiligheid nergens meer bestaat; bijna niemand heeft zijn ogen nog gesloten voor de wereldwijde impact van de nucleaire wapen- technologie, de internationale economische bedreigingen, de grensoverschrijdende verwoestingen als gevolg van oprukkende pandemieën, de…..
En vele (zich altijd volkomen “safe” voelende) Nederlanders weten het sinds 30 april 2009 eigenlijk ook niet meer…..

Ondersteund door honderden indringende beelden staat Frank Ouweneel stil bij de angstaanjagende precisie waarmee de Bijbelse profetieën over de actuele gebeurtenissen schrijven en vlijmscherp de waarheid van Hebr. 10 : 37 bewijzen: Nog een korte tijd, en Jezus die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten.

Kernthema’s
(de nummers geven de behandeling-frequentie vanaf 2004 aan):

 • wat is ‘de eindtijd’ ? (6)
 • de macht van satan (4)
 • de Bijbel en de eindtijd
 • schema van de toekomst volgens de Bijbelse profetieën en volgens het Bijbelboek Openbaring (3)
 • de eeuwigheid: Hemel of hel (2)
 • het belang van Jezus’ spoedige wederkomst voor ongelovigen (1)
 • het belang van Jezus’ spoedige wederkomst voor gelovigen (1)
 • satan bestuurt deze wereld (2)
 • wereldleiders
 • de paus
 • Nelson Mandela
 • Nicolas Sarkozy
 • Barack Obama (2)
 • “President Obama addresses the Muslim world”
 • Obama’s hervormingen van de gezondheidszorg
 • de Bilderberg Groep
 • Tamiflu
 • de Mexicaanse griep
 • de NAVO 
 • “geruchten van oorlogen” (Matth. 24 : 6) (1)
 • Rusland (6)
 • Iran (5)
 • Noord-Korea (2)
 • Mahmoed Ahmadinejad (3)
 • Afghanistan
 • Obama’s Nobelprijs voor de vrede
 • bijna nergens vrede op onze planeet
 • “geruchten van oorlogen” (Matth. 24 : 6) (2)
 • is werkelijke vrede mogelijk ?
 • wat is oorlog ?
 • wat is vrede ?
 • Jer. 29 : 11
 • door het geloof in Jezus Christus:
  • vrede van mens tot God
  • vrede van mens tot mens
  • redding van het oordeel van God
 • de 3e wereldoorlog
 • “de oorlog van het Lam” (Op. 17 : 14)
 • het 1000-jarig vrederijk (2)
 • de satan vastgebonden
 • “Wee de aarde en de zee, want de satan is buiten zichzelf van woede en grimmigheid, omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft” (Op. 12 : 12)
 • de kredietcrisis (2)
 • de afval van het geloof door wereldburgers die zich “christenen” noemen (2)
 • 30 april
 • de Q-koorts
 • TBC (2)
 • wereldwijde vleermuizen-sterfte
 • wereldwijde voedsel-schaarste
 • de Cumbre Vieja (3)
 • 2 Petr. 3 : 6, 7 en 10
 • de dreigingen van zon en maan (2)
 • Gods oordelen over deze wereld (3)
 • Mark. 1 : 15; Joh. 5 : 24
 • 2 Petr. 3 : 11 en 12; 2 Tim. 4 : 5; 1 Joh. 3 : 2