Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2008)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Wederom concentreerden de 2008-spanningen zich op het gebied dat zich globaal uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Perzische Golf.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Wederom concentreerden de 2008-spanningen zich op het gebied dat zich globaal uitstrekt van de Middellandse Zee tot aan de Perzische Golf.

Over dit gebied wordt in de Bijbel onder andere geschreven in Genesis. In hoofdstuk 12 lezen we dat God daar Zijn knecht Abram beloofde hem te maken tot een groot volk: het volk Israël. Het zijn de geschiedenis en het heden van dit opmerkelijke volk die in deze Eindtijd-Studie 2008 voor een belangrijk deel centraal staan. Immers op 8 mei herdachten de Joden het 60-jarig bestaan van de staat Israël die in 1948 werd gesticht, geheel in overeenstemming met het profetische visioen in Ez. 37 : 1 t/m 8.

Dat vele vijandige landen de ontwikkelingen rondom het Joodse volk tandenknarsend gadeslaan is in 2008 opnieuw overduidelijk gebleken. In september is op het lichaam van elke Israëlische staatsburger zonder pardon een nieuw hi-tech “alert system” aangebracht dat hem of haar overal en op elk moment kan oproepen tot de oorlog. En Israëls angst is niet ongegrond: in 2008 hebben China en Rusland wederom hun “belangstelling” voor het Midden-Oosten getoond. Gloednieuwe Russische vliegdekschepen dobberen sinds eind januari op de Middellandse Zee. Ook de Taliban-strijders (in feite pionnen in het schaakspel van de grote islamitische leiders) in Afghanistan hebben onrustbarend veel interesse in de zeer nabij gelegen Perzische Golf – contreien.

Eindtijd-Studie 2008 gaat ook uitgebreid in op de aardse TOEKOMST van het volk Israël: een belangrijk aspect van die toekomst is het 1000 jaar durend Vrederijk waarover Jezus de Messias in alle heerlijkheid zal regeren, en wat de Joden geweldige zegen zal brengen. Echter voordat Jezus Christus Zijn heerschappij kan aanvaarden, zal nog heel wat water moeten stromen naar de Perzische Golf die onmetelijk rijke (en daardoor machtige en invloedrijke) staten als Iran, Irak, Koeweit, Saoedi-Arabië, Bahrein, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman omzoomt.

De meest opmerkelijke eindtijd-gebeurtenis in 2008 is de oprichting op 13 juli van de “Unie voor de Mediterrane Regio” door de Franse president Nicolas Sarkozy. Geheel in lijn met de Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring werd op die datum tijdens de Middellandse Zee – top in Parijs verder gewerkt aan de voorbereidingen van het bondgenootschap tussen “de keizer van het Romeinse Rijk” (uiteraard zetelend in Rome) en de “antichrist” (die in de regio van de Perzische Golf zal resideren).

Het jaar 2008 bewees opnieuw de waarheid van de pessimistische Bijbelse kwalificatie van de tijd waarin wij leven: de ineenstorting van gerenommeerde financiële instellingen onder de druk van de wereldomspannende kredietcrisis, de stuitende praktijken van Josef Fritzl die op 27 april in het Oostenrijkse Amstetten aan het licht kwamen, de dreigende mammoet-ramp als gevolg van de bouw van de Drieklovendam in de Chinese Yangtze-rivier, de niets en niemand sparende beestachtigheid van Robert Mugabe in Zimbabwe, de…..

…..enzovoort, enzovoort…..

Ondersteund door honderden indringende beelden staat Frank Ouweneel stil bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft. Het meest opmerkelijke daarbij is dat de Bijbel helder aangeeft dat wij leven in de eindtijd: het tijdperk kort voor de wederkomst van Jezus Christus.

Kernthema’s
(de nummers geven de behandeling-frequentie vanaf 2004 aan):

 • wat is ‘de eindtijd’ ? (5)
 • schema van de toekomst volgens de Bijbelse profetieën en volgens het Bijbelboek Openbaring (2)
 • de eeuwigheid: Hemel of hel (1)
 • Bijbelse profetie
 • Dan. 5 : 1 – 30
 • de kredietcrisis (1)
 • het belang van de olie (3)
 • het Midden-Oosten (5)
 • de Verenigde Arabische Emiraten
 • Dubai
 • de hoogste toren ter wereld: Burj-Dubai
 • God spreekt !!
 • verleden, heden en toekomst van het volk Israël
 • het 60-jarig bestaan van de staat Israël
 • Gods genade voor Israël in de eindtijd
 • de vijanden van Israël
 • Hamas (2)
 • de Golfstaten
 • Syrië (4)
 • Iran (4)
 • Rusland (5)
 • Ruslands macht in het Midden-Oosten (3)
 • de Kaukasus
 • Georgië
 • Israëls overwinningen met Gods hulp (Jes. 11 : 11 en 13 – 15)
 • het offensief van Israël
 • de Mediterrane Unie van 13 juli 2008
 • het 1000-jarig vrederijk (1)
 • Matth. 24 : 12
 • 2 Tim. 3 : 1 t/m 4 (3)
 • Op. 6 : 8
 • Barack Obama (1)
 • kinder-misbruik (5)
 • hongersnoden (2)
 • Radovan Karadzic
 • Joran van der Sloot
 • de afval van het geloof door wereldburgers die zich “christenen” noemen (1)
 • de evolutie-leer (3)
 • “valse profeten” (Matth. 24 : 24)
 • Ds. Klaas Hendrikse
 • Scientology
 • Todd Bentley
 • Oprah Winfrey
 • Gods oordelen over deze wereld (2)
 • de dreigingen van zon en maan (1)
 • Gods liefde voor deze wereld (3)
 • het belang van evangeliseren door christenen