Ga naar hoofdinhoud

Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld (Editie 2007)

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Begin september 2007 meldde de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad: “Spoedig zal er in Irak een machtsvacuüm zijn; Iran is bereid te helpen dat vacuüm in het land van de Eufraat op te vullen met hulp van buurlanden en regionale vrienden zoals Saoedi-Arabië”. Zijn opmerkingen werden in de gehele wereld tandenknarsend aangehoord, vooral omdat Ahmadinejad gelijk had: Iran is immers de voornaamste winnaar van álle militaire USA-operaties in Irak.

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Begin september 2007 meldde de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad: “Spoedig zal er in Irak een machtsvacuüm zijn; Iran is bereid te helpen dat vacuüm in het land van de Eufraat op te vullen met hulp van buurlanden en regionale vrienden zoals Saoedi-Arabië”. Zijn opmerkingen werden in de gehele wereld tandenknarsend aangehoord, vooral omdat Ahmadinejad gelijk had: Iran is immers de voornaamste winnaar van álle militaire USA-operaties in Irak.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de afgelopen maanden de contouren van een levensgevaarlijke (tegen Israël gerichte) “powercluster” in het Midden-Oosten angstig scherp omlijnd werden.

In Eindtijd-Studie 2007 focussen we daarom opnieuw op de Eufraat-regio en zijn we getuige van de “slotakte” van het “toneelstuk” waarover de profeet Jeremia zegt: De snelle kan niet ontvluchten en de held niet ontkomen: aan de rivier de Eufraat zijn zij gestruikeld en gevallen (Jer. 46 : 6). In dit “toneelstuk” zullen “acteurs” uit de gehele wereld een prominente “rol spelen”: Het water van de Eufraat zal opdrogen, zodat de weg bereid wordt voor de koningen van de opgang der zon (Openb. 16 : 12). Ongekend groot is de bedreiging die samenhangt met de gestage en niet te stuiten groei van deze “koningen van de opgang der zon”: China, India, Japan en Noord-Korea. Eind februari meldde CNN dat China haar defensie-budget ten opzichte van 2006 met 17,8% heeft verhoogd; met 2,3 miljoen militairen beschikt het land over ’s werelds grootste leger. Op 27 maart werd opnieuw het bewijs geleverd van China’s ‘gevaarlijke’ vriendschap met Rusland: een gezamenlijke wereld-tentoonstelling, een gezamenlijke lancering van een Mars-sonde en de hernieuwing van een militair samenwerkings-convenant. Overigens: overmoedig geworden door schijnbaar onuitputtelijke energie-voorraden is ook Rusland koortsachtig bezig zich (geheel in lijn met de Bijbelse profetieën) opnieuw te ontwikkelen tot supermacht.

Ook 2007 bevestigde pijnlijk duidelijk de juistheid van Paulus’ sombere typering van “de laatste dagen” in 2 Tim. 3 : 1 t/m 5: de moordende Koreaanse student in Blacksburg (USA) in april, het verongelukte TAM-vliegtuig in São Paulo (Brazilië) in juli, de ingestorte snelweg in Minneapolis (USA) en de aangestoken mega-branden in Griekenland in augustus, de ontwikkelingen rondom het fenomeen “The Secret”…..

…..enzovoort, enzovoort…..

Ondersteund door honderden indringende beelden staat Frank Ouweneel stil bij de nauwkeurigheid waarmee de Bijbel over de actuele gebeurtenissen schrijft. Het meest opmerkelijke daarbij is dat de Bijbel helder aangeeft dat wij leven in de eindtijd: het tijdperk kort voor de wederkomst van Jezus Christus.

Kernthema’s
(de nummers geven de behandeling-frequentie vanaf 2004 aan):

 • wat is ‘de eindtijd’ ? (4)
 • het belang van de studie van de eindtijd (3)
 • de opname van de Gemeente in de Hemel (3)
 • schema van de toekomst volgens de Bijbelse profetieën en volgens het Bijbelboek Openbaring (1)
 • het wereldwijde energie-probleem (2)
 • het belang van de olie (2)
 • het Midden-Oosten (4)
 • Rusland (4)
 • Ruslands macht in het Midden-Oosten (2)
 • USA (2)
 • het Verre Oosten
 • Javier Solana
 • “de wereldmachten verzamelen zich aan de oevers van de Eufraat”
 • Iran (3)
 • Irak (4)
 • Mahmoed Ahmadinejad (2)
 • Vladimir Poetin
 • Hu Jintao
 • China (3)
 • Bijbels-profetische dreigingen vanuit China
 • Syrië (3)
 • het morele verval in de wereld
 • kind-soldaten
 • kinder-misbruik (4)
 • 2 Tim. 3 : 1 t/m 4 (2)
 • 2 Petr. 2 : 1 en 2
 • 2 Petr. 3 : 3
 • wereldwijde bijen-sterfte
 • het afnemende magneetveld rondom de aarde
 • Gods oordelen over deze wereld (1)
 • Gods liefde voor deze wereld (2)