Ga naar hoofdinhoud

Leiderschap in Gods Gemeente

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Het leiderschap in Gods Gemeente is wezenlijk anders georganiseerd dan in de maatschappij. Als christenen wereldse methodes vermengen met de Bijbelse grondregels betreffende Gemeentelijke verantwoordelijkheid, worden zij vroeg of laat geconfronteerd met ingrijpende (en meestal verdrietige) crisis-situaties.

Op deze DVD zullen we gaan nadenken over de duidelijke beginselen die het Woord van God leert over hoe men zich behoort te gedragen in het Huis van God, dat is de Gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid (1 Timotheüs 3 : 15).

De basis van ‘leiderschap naar Gods gedachten in Zijn Gemeente’ vinden we onder andere in Efeze 1 : 22: God heeft alles onder Jezus’ voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de Gemeente. Diverse Nieuw-testamentische teksten wijzen op Jezus Christus als de enige (!!) Gemeente-Leider; Hij is het die door de Heilige Geest voorgangers/oudsten en diakenen “aanstuurt”. In volledige afhankelijkheid van ‘het Hoofd in de Hemel’ mogen zij hun in Gods Woord omschreven takenpakket ter hand nemen.

‘Richting geven’ aan de Gemeente op louter Bijbelse basis heeft grote zegen tot gevolg, en is bovenal tot eer van God en van Jezus Christus.