Ga naar hoofdinhoud

Het Loofhuttenfeest en de vrede van Jeruzalem

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele  PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele  PowerPoint® – presentatie

 

>In Lev. 23 : 1 en 2 zegt God tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten: de feesten des Heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesten. En dús vierde het volk Israël “de feesten des Heren” als een altoosdurende inzetting voor hun geslachten (Lev. 23 : 41): Rosj Hasjanah, Jom Kippoer, Simchat Torah, Chanoekkah, Poerim, Matsot, Pesach, Sjavoe’ot, enzovoort. Het valt in Lev. 23 op dat God spreekt over “de feesten des Heren” en over “Mijn feesten”. Overal in de Bijbel wordt benadrukt dat het allereerst gaat om het tijdloos-Goddelijke dat in de feesten tot uitdrukking wordt gebracht en dat in Jezus de Messias zijn vervulling heeft gevonden. Jezus sprak in Joh. 5 : 46: Mozes heeft van Mij geschreven.

 

Op deze DVD zullen we gaan nadenken over een van “de feesten des Heren”: Soekkot (het Loofhuttenfeest) dat heel bijzonder spreekt over een vurig gewenste toekomstige gebeurtenis: de “vrede van Jeruzalem” waarover de Bijbel proclameert: De Messias, Koning Jezus Christus, de Vredevorst, zal groot zijn en zitten op de troon van Zijn vader David te Jeruzalem. Hij zal als Koning heersen; alle volken, natiën en talen zullen Hem dienen (Joh. 1 : 41; Jes. 9 : 6; Luk. 1 : 32 en 33; Dan. 7 : 14; Ps. 29 : 10 en Zach. 14 : 6).

Dán zál wérkelijkheid worden wat we profetisch lezen in Joh. 12 : 12 t/m 14: Jezus kwam naar Jeruzalem. Velen namen palmtakken en gingen Hem tegemoet en riepen: Hosanna, de koning van Israël ! Met het oog op dit grote toekomst-feest voorzegt God in het Oude Testament: In de woestijn zal Ik sierbomen, mirte, ceder, acacia, olijfwilg, cypres, palm en denneboom planten. Zij zullen prachtige takken en loof dragen voor Mijn volk Israël, om loofhutten te maken te Jeruzalem (Jes. 41 : 19; Ez. 17 : 23 en Ez. 36 : 8).

Dán zál wérkelijkheid worden wat we profetisch lezen in Neh. 8 : 15 en 16: Roept uit in Jeruzalem: brengt het loof van sierbomen, mirte, olijfboom, olijfwilg, van palmtakken, van loofbomen, om loofhutten te maken, ieder op zijn dak, en op het plein van de Waterpoort en de Efraimpoort.

Dán zál wérkelijkheid worden wat we profetisch lezen in Jer. 4 : 10; Ez. 47 : 12; Op. 7 : 9 en 10 en Op. 22 : 1 en 2: Een grote schare zal staan voor de troon van het Lam, met palmtakken in hun handen. Zij zullen roepen: de zaligheid is van Hem die op de troon gezeten is ! Een rivier van water des levens, helder als kristal, zal ontspringen uit de troon van het Lam; aan weerszijden van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opschieten, hun bladeren zullen tot genezing van de volkeren zijn. Het loof van de bomen zal niet verwelken en de vrucht zal niet opraken; omdat hun water uit het heiligdom komt zullen hun vruchten tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. Jeruzalem, gij zult vrede hebben.