Ga naar hoofdinhoud

Het Kruis van Golgotha

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 07 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 07 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Deze Bijbelstudie gaat over het grootste werk dat ooit door een mens op aarde werd volbracht: Jezus’ bloedstorting en Zijn lijden en sterven op het kruis van Golgotha. Ef. 2 : 13 en 16 leert dat wij vanwege onze zonden vroeger ver van God verwijderd waren, maar dichtbij zijn gekomen door het bloed van Christus en weer met God zijn verzoend door het kruis. We zijn stap voor stap getuige van de aangrijpende gebeurtenissen vlak vóór de kruisiging en van de verschrikkingen die Jezus heeft doorstaan óp het kruis. U zult gaan begrijpen waarom Paulus in Gal. 6 : 14 uitroept: ”Ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus !”.

Thema’s:

  • 3x Problemen
  • 7x Aspecten van de Mens Jezus Christus
  • Waarom een Kruis ?
  • De Kruis – gebeurtenissen volgens Mattheus
  • De betekenis van het Kruis voor God, voor ons en voor de satan
  • Wat betekent “knielen voor het Kruis”
  • Het Avondmaal