Ga naar hoofdinhoud

Het beeld in het Bijbelboek Daniël

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 25 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 25 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Alleen Gód kan in Zijn grootheid en ondoorgrondelijke wijsheid in slechts 9 Bijbelverzen de belangrijkste wereldgebeurtenisen samenvatten, nog vóór dat zij plaatsvinden ! In Jes. 46 : 10 spreekt God: “Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vooraf bekend maak wat nog niet geschied is”. Door Zijn Geest laat God in Dan. 2 : 37 t/m 45 de profeet Daniël de meest opvallende details van de gehele wereldgeschiedenis neerschrijven. Adembenemend !

Thema’:

 • Profetie:
  • wat is profetie
  • Jezus Christus en de profetie
  • de Heilige Geest en de profetie
 • Karakter van het Bijbelboek Daniël
 • Overzicht van het Bijbelboek Daniël:
  • het volk Israël
  • het “gelovig overblijfsel” van het volk Israël
  • de wereldvolkeren
  • koning Nebukadnezar van Babel
 • Het beeld in de droom van koning Nebukadnezar
 • Het Babylonische Rijk
 • Het Medisch-Perzische Rijk
 • Het Griekse Rijk
 • Het Romeinse Rijk:
  • het ontstaan van het Romeinse Rijk
  • het Romeinse Rijk en het Nieuwe Testament
  • de verbrokkeling van het Romeinse Rijk
  • het Romeinse Rijk: Europa
  • de centrale plaats van de stad Rome in de Europese ontwikkelingen
  • heden en toekomst van Europa
 • De antichrist
 • Het Boek des Levens
 • Het Koninkrijk van Jezus Christus:
  • het duizendjarig vrederijk
  • de heerlijkheid van de grote Koning Jezus Christus
 • De gebeurtenissen na het duizendjarig vrederijk
 • De Toekomst des Heren