Ga naar hoofdinhoud

De waarheid over de eindtijd

 16,95

boek (240 bladzijden), geschreven door Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde en Henk van Zon

Sommige christenen zijn van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte ‘koffiedik kijken’ is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zélf vindt het thema zó essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed.

Categorie:

Beschrijving

boek (240 bladzijden), geschreven door Leen Koster, Frank Ouweneel, Feike ter Velde en Henk van Zon

Sommige christenen zijn van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte ‘koffiedik kijken’ is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zélf vindt het thema zó essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed. Jezus leert in Johannes 16 : 13 dat de christen die ‘luistert’ naar ‘de verkondiging’ door de Heilige Geest van ‘de toekomstige dingen’ een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in ‘hetgeen weldra moet geschieden’ (Openbaring 1 : 1).

In 1 Johannes 3 : 2 lezen we over een van de belangrijkste aspecten van de toekomst van de gelovige: ‘Wij zullen Jezus zien zoals Hij is’.

De schrijvers van dit boek hebben zich vele jaren intensief beziggehouden met onderzoek van wat de Bijbel in Daniël 10 : 14 noemt: ‘het laatst der dagen’ en ‘de toekomst’. Uiteraard willen zij absoluut niet de indruk wekken zélf ‘de waarheid in pacht te hebben’. Aangezien hun studie uitsluitend is gebaseerd op Gods Woord en Jezus in Johannes 17 : 17 tegen de Vader sprak: ‘Uw Woord is de waarheid’, hebben de vier auteurs de titel van dit boek met volle overtuiging gekozen.
Biddend willen zij met hun Bijbel-inzicht christelijk Nederland ondubbelzinnige duidelijkheid verschaffen teneinde ‘af te rekenen’ met wijdverbreide dwaalleer-denkbeelden en schimmige hersenspinsels.