Ga naar hoofdinhoud

De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel

 22,00

(box bevat 2x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 26 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

(box bevat 2x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 26 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Sommige christenen zijn van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte “koffiedik kijken” is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zélf vindt het thema “De Toekomst volgens de profetieën van de Bijbel” zó essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed. In Dan. 10 : 14 zegt God: ”Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat u in het laatst der dagen overkomen zal; want het is een gezicht aangaande de toekomst”. Jezus leert in Joh. 16 : 13 dat de christen die “luistert” naar “de verkondiging” door de Heilige Geest van “de toekomstige dingen” een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in “hetgeen weldra moet geschieden” (Op. 1 : 1). 1 Joh. 3 : 2 ontvouwt ons een van de belangrijkste aspecten van de toekomst van de christen: Wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Thema’s:

  • De Toekomst van Jezus Christus
  • De opname van de Gemeente in de Hemel
  • De toestand op aarde na de opname van de Gemeente in de Hemel
  • Jezus’ komst in heerlijkheid
  • Het 1000-jarig vrederijk
  • De toestand op aarde na het 1000-jarig vrederijk
  • De Grote Witte Troon
  • De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde