Ga naar hoofdinhoud

De Grote Verzoendag en het Kruis van Golgotha

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

In Lev. 23 : 1 en 2 zegt God tot Mozes: “Spreek tot de Israëlieten: de feesten des Heren die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn Mijn feesten“.
En dús vierde het volk Israël de feesten des Heren als een altoosdurende inzetting voor hun geslachten (Lev. 23 : 41): Rosj Hasjanah, Soekkot, Simchat Torah, Chanoekkah, Poerim, Matsot, Pesach, Sjavoe’ot, enzovoort.
Het valt in Lev. 23 op dat God spreekt over “de feesten des Heren” en over “Mijn feesten“. Overal in de Bijbel wordt benadrukt dat het allereerst gaat om het tijdloos-Goddelijke dat in de feesten tot uitdrukking wordt gebracht en dat in Jezus de Messias zijn vervulling heeft gevonden. Jezus sprak in Joh. 5 : 46: Mozes heeft van Mij geschreven.

Op deze DVD zullen we gaan nadenken over een van “de feesten des Heren”: Yom Kippur (de Grote Verzoendag). Op deze (in het zestiende hoofdstuk van het Bijbelboek Leviticus beschreven) gedenkdag vonden twee belangrijke gebeurtenissen plaats. Allereerst bracht de hogepriester bloed van een stier in Gods heiligdom, waardoor verzoening van het ongehoorzame volk met God plaatsvond. Vervolgens droeg de hogepriester alle zonden van de Israëlieten over op een bok, die de woestijn in werd gestuurd om daar uiteindelijk te sterven.

Het feest van De Grote Verzoendag spreekt heel bijzonder over de “Allergrootste Verzoendag”: de “Dag” van het Kruis van Golgotha waar Gods Zoon Jesjoeah met Zijn eigen bloed ongehoorzame mensen met een heilig God voor eeuwig heeft verzoend en waar Hij voor de zonden van miljoenen is gestorven.