Ga naar hoofdinhoud

De Bijbel: Het oude testament en het nieuwe testament in vogelvlucht

 15,00

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 27 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

Categorie:

Beschrijving

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Bijbelstudie 27 van de Bijbelstudie-Cyclus “Belangrijke Bijbelse Begrippen” (BBB-Studie)

De kern-boodschap van de Bijbel heeft niet in de eerste plaats betrekking op Israël, de wereldvolkeren, de Gemeente of u en mij; de belangrijkste bedoeling van het Woord van God is de mens te wijzen op Jezus Christus. Jezus zegt daarover Zelf in Joh. 5 : 39: Onderzoekt de Schriften, deze zijn het die van Mij getuigen. In Luk. 24 : 27 lezen we: Jezus begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had. Let op de uitdrukkingen ‘< al > de profeten’ en ‘< al > de Schriften’.
Gedurende de Bijbelstudie op deze DVD gaan we een groot gedeelte van de Bijbel “doorwandelen” en overal zullen we Jezus Christus “tegenkomen”: in het Oude Testament in schaduwbeelden en in profetieën en in het Nieuwe Testament als mens op aarde en in de Hemel.
We zullen opnieuw onder de indruk komen van de “schatkamers” van het Woord van God waardoor we zullen groeien in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus (2 Petr. 3 : 18).

Thema’s:

• De centrale boodschap van de Bijbel
• Het Oude Testament
• Het Nieuwe Testament