Ga naar hoofdinhoud

De betekenis van de oud-testamentische offers voor vandaag

 40,00

(box bevat 4x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Categorie:

Beschrijving

(box bevat 4x DVD’s)

mondelinge Bijbelstudie, ondersteund door een professionele PowerPoint® – presentatie

Elke christen die de Heer Jezus liefheeft is nog elke dag dankbaar voor Zijn verlossingswerk dat Hij hier op aarde heeft volbracht. Door de hele Bijbel heen kunnen we leren dat dat verlossingswerk zeer vele facetten kent; elk facet is een nadere studie meer dan waard. De DVD’s in deze box bevatten 5x Bijbelstudies over de verschillende offers die de Israëlieten aan God mochten brengen. Ieder offer “vertelt” op een aangrijpende wijze een apart “verhaal” over Jezus’ omwandeling op aarde en over Zijn lijden en sterven aan het Kruis van Golgotha.

Thema’s:

  • Inleiding
  • Het Voortdurende Brandoffer
  • Het Pascha-offer en het Dankoffer
  • Het offer van de rode vaars
  • Het Plengoffer, Hefoffer, Beweegoffer en Lofoffer