Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 9)

BEVRIJDING

In het hoofdstukje “slavernij (verslaving)” bespraken we enkele van de gevolgen van de zondeval voor de mens: slavernij van satan, slavernij van de zonde en slavernij van de dood.

Elk mens die gelooft in Jezus Christus wordt door Hem verlost van de slavernij van satan:

Hij verloste hen uit de macht van de hater, en bevrijdde hen uit de macht van de vijand.  (Ps. 106 : 10)

De Here heeft ons uit de macht van de tegenstander verlost. (Ps. 107 : 2)

God heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.  ( Kol. 1 : 13)

De gelovige “verhuist” van het koninkrijk van de gebondenheid naar het koninkrijk van de vrijheid.

Elk mens die gelooft in Jezus Christus wordt door Hem verlost van de slavernij van de zonde:

Jezus sprak: wanneer de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.  (Joh. 8 : 36)

Gij zijt vrijgemaakt van de zonde.  (Rom. 6 : 18)

De wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde.  (Rom. 8 : 2)

Elk mens die gelooft in Jezus Christus wordt door Hem verlost van de slavernij van de dood:

De wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet des doods.  (Rom. 8 : 2)

God heeft mijn leven verlost uit de macht van het dodenrijk.  (Ps. 49 : 16)

Dood, waar is uw overwinning ?

Dood, waar is uw prikkel ?  (1 Kor. 15 : 55)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl