Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 4)

VREDE MET GOD

Alles wat nodig was om een einde te maken aan de vijandschap tussen God en mensen, om vrede met God te bewerkstelligen, is op Jezus gelegd. En doordat Hij Gods straf-beker tot de laatste druppel heeft geleegd, is ons de vrede aangebracht.
Dat is gebeurd aan het Kruis van Golgotha.

Waarom deed de Here Jezus dat allemaal ?
Hij had al die vijanden van God lief.
Er staat in Ps. 85 : 11:

Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.

Dat is de kern van het Werk van Jezus Christus: aan de ene kant van het Kruis stond, bij wijze van spreken, de God van de gerechtigheid Die sprak: “elke zonde móét geoordeeld worden, de vijandschap móét uitwoeden”. Aan de andere kant van het Kruis stond de God van vrede Die sprak: “Ik weet, welke gedachten Ik over u koester: gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jer. 29 : 11).
Daarom moesten op het Kruis, als het ware, twee rekeningen worden voldaan:
de rekening van de gerechtigheid en de rekening van de vrede.
De Here Jezus heeft beide rekeningen betaald.
Vandaar dat er staat in Ps. 85: “gerechtigheid en vrede kussen elkaar”. In dat woord “kussen” ligt liefde besloten: de Here Jezus moet het verlorene onmetelijk liefgehad hebben om die vrede vrijwillig te “bevechten”.
Die liefde heeft Jezus Christus op het Kruis bewezen.

Vrede !

Er staat in Ef. 2 : 14:

Jezus is onze vrede; Hij heeft de vijandschap weggedaan.

Mooi, hè ?
Rom. 5 : 10 zegt:

Toen wij vijanden van God waren, zijn wij met God verzoend door de dood van Jezus Christus.

Mooi, hè ?
Ef. 2 : 16 voegt er aan toe:

Jezus heeft ons met God verzoend door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Dat woord “gedood” kan ook worden vertaald met: “afgeschaft”, “vernietigd”.
Mooi, hè ?

In 2 Kor. 5 : 19 staat nog iets prachtigs:

God heeft in Christus de wereld met Zichzelf verzoend.

“In Christus”: door het Kruis, door vreselijk lijden.
Eeuwig zullen wij aan de Here Jezus kunnen zien dat hij verschrikkelijk geleden heeft.
Als er in Op. 5 over de aanbidding in de Hemel wordt gesproken, dan vinden we in vers 6:

Ik zag een Lam staan, als geslacht.

Eeuwig zullen we er aan herinnerd worden dat de Here Jezus geleden heeft.

Heel eerbiedig willen we nu nog even kort teruggaan naar Gen. 32 : 25:

Toen de man zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zo dat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl Hij met hem worstelde.

We zullen in de Hemel aan de Here Jezus kunnen zien dat Hij door God is geslagen.
Als we in de Hemel aan Hem zullen vragen: “Wat zijn dat voor wonden ?”, dan zal de Here Jezus zeggen: “Daar ben ik geslagen”
(zie Zach. 13 : 6).

Joh. 20 : 19 en 20 beschrijven een aangrijpend tafereel: als de Here Jezus na Zijn opstanding bij de discipelen komt, dan zegt Hij:

Vrede zij u.

Maar, let op, direct daarna laat de Here Jezus zien hoe Hij die vrede heeft aangebracht:

En na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde.

De Here Jezus toonde de wonden in Zijn handen; vervolgens heeft Hij Zijn kleed opgetild en de wonden in Zijn zijde getoond. Hij liet zien dat Hij de ergste straf op aarde, de Kruisiging, heeft ondergaan. Hij heeft laten zien dat de speer van de soldaat in Zijn zijde is gestoken waardoor Zijn kostbaar bloed vloeide. De Here Jezus toonde, als het ware, Zijn “heupgewricht” waarop God Hem had geslagen.

En met deze verwondingen staat de Here Jezus temidden van Zijn discipelen. En dat doet Hij nog steeds. We zouden kunnen zeggen dat gedurende de viering van het Avondmaal de Here Jezus tot ons zegt: “Vrede zij U”; Hij zegt erbij: “En in de symbolen van brood en wijn zie je Mijn handen en Mijn zijde, zie je wat Ik er voor over heb gehad om vrede te maken”. Dan toont de Here Jezus ons Zijn “heupgewricht”, daar waar God Hem heeft geslagen. Dat wijst op het Kruis en dat vind je het mooist in Kol. 1; daar staat heel duidelijk in vers 20:

Jezus heeft vrede gemaakt door het bloed van zijn Kruis.

Daar op het Kruis is de grondslag gelegd voor DE vrede. Jezus heeft de bijna onmogelijke strijd gestreden, en Hij heeft “overmocht”.
“Het is volbracht !!”.

Dat betekent het einde van de vijandschap met God: vrede met God.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl