Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “VREDE, VRIJHEID EN GENADE” (Deel 10)

EEN NIEUW SOORT ‘SLAAF’

Zoals uiteengezet: voor de slavernij van satan kan niemand kiezen; elk mens is vanaf zijn geboorte letterlijk “aan hem verslaafd”.

En tóch…..
…..zijn we na onze definitieve bevrijding door het geloof in Jezus Christus opnieuw een slaaf geworden: een slaaf van Christus.

Want de slaaf in de Here is een vrijgelatene des Heren: een slaaf van Christus.  (1 Kor. 7 : 22)

“Christus” betekent: “gezalfde Koning”.
Nu we Koning Jezus toebehoren, is het de normaalste zaak van de wereld dat we ons als gehoorzame onderdanen van Zijn Koninkrijk gedragen.
Nu we Meester Jezus toebehoren, is het de normaalste zaak van de wereld dat we ons als gehoorzame slaven van Hem gedragen.

Nu niet uit dwang, maar geheel op basis van een vrije keus.

Gij zijt vrijgemaakt van de zonde, en gij zijt in dienst gekomen van de gerechtigheid.  (Rom. 6 : 18)

“In dienst komen van” betekent dat je een nieuw “dienstverband” aangegaan bent; het onvrijwillige “dienstverband” van satan heb je ingewisseld voor het vrijwillige “dienstverband” van Hem. Dát is je nieuwe “werkplek”.

Gij zijt vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen.  (Rom. 6 : 22)

Paulus onderstreept het nog eens in Ef. 6 : 6:

Wij mogen als slaven van Christus de wil Gods van harte doen.

Dat is niet een leven onder een klemmend juk, maar juist het tegenovergestelde: een leven van vrijheid in verbondenheid met God de Vader:

Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap,
door welke wij roepen: Abba, Vader.  (Rom. 8 : 15)

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl