Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 9)

BLIJDSCHAP

Wat ís eigenlijk “blijdschap”.

Er zijn 2x boeken waarin we het antwoord op die vraag kunnen vinden:

1)
Het woordenboek (geschreven door mensen) zegt:
“opgeruimdheid”, “sterk gevoel van voldoening”, “aangename stemming”.

In onze tijd en taal is het woord “blijdschap” ernstig aan inflatie onderhevig. ‘Uiterlijke blijdschap tonen’ hoeft nog niet te betekenen dat er innerlijke vreugde is; we hebben allemaal wel een of meer kennissen bij wie een “big smile” veel verdriet verbergt:

Ook onder het lachen kan het hart pijn lijden en het einde der vreugde kan zorg zijn.  (Spr. 14 : 13)

Bovendien is de blijdschap van mensen-zonder-God doorgaans van zeer tijdelijke aard:

Het gejubel der goddelozen duurt kort, en de vreugde der goddelozen slechts een ogenblik.  (Job 20 : 5)

2)
De Bijbel (geschreven door God) vermeldt het woord “blijdschap” (en andere woorden die hetzelfde uitdrukken) zeer regelmatig. Grondtekst-studie leert de volgende letterlijke betekenissen: “verrukking”, “het beste +”, “buitensporig grote voldoening”, “volkomen rustig en voldaan”.
O.a. Ps. 4 : 8 geeft aan dat de Bijbel over een geheel andere ‘blijdschap’ spreekt dan de “jubel der goddelozen” in deze wereld:

God heeft meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen koren en most overvloedig waren.

In hedendaags Nederlands zegt de psalmist eigenlijk: “dankzij Gods bemoeiingen in mijn leven voel ik me ‘meer happy’ dan toen ik nog bulkte van het geld”.
En dat brengt ons bij het belangrijkste kenmerk van blijdschap zoals God alleen kan geven: ‘christelijke blijdschap is onafhankelijk van omstandigheden’.

Paulus was het dan ook helemaal eens met de psalmist, want ondanks zijn zorgen en tegenslagen zegt hij in 2 Kor. 7 : 4:

Ik ben overstelpt door blijdschap, ondanks alle zorg.

In Joh. 16 : 22 noemt de Here Jezus nóg een kenmerk van blijdschap zoals God alleen kan geven:

Niemand ontneemt u uw blijdschap.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl