Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “LIEFDE, GELUK, BLIJDSCHAP, VEILIGHEID EN ZEKERHEID” (Deel 6)

GELUK

Wat ís eigenlijk “geluk”.

Er zijn 2x boeken waarin we het antwoord op die vraag kunnen vinden:

1)
Het woordenboek (geschreven door mensen) zegt:
“het summum van alle goede omstandigheden, materieel welbevinden, goede gezondheid en een lang leven”.

De meeste wereldburgers zullen het hiermee van harte eens zijn. We moeten echter wel concluderen dat een individu kennelijk pas gelukkig is als de complete woordenboek-omschrijving op zijn of haar leven van toepassing is; een kleine afwijking kan al een ernstige geluksverstoring tot gevolg hebben. Niet zelden vluchten mensen bij geheel of gedeeltelijk ontbreken van geluk in mystiek, meditatie, sex, alcohol, drugs, etc..
En heel wat zoektochten naar geluk eindigen in zelfmoord.

Omdat het volledig afhankelijk is van de omstandigheden is menselijk geluk dus uitermate broos en kwetsbaar.

2)
De Bijbel (geschreven door God) zegt in Ps. 40 : 5:

Welzalig de mens, die de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld, die zich niet wendt tot de hovaardigen, noch tot hen die naar leugen afdwalen.

Het woord “geluk” wordt in de Bijbel vertaald door de woorden “welzalig”, “welgelukzalig” en “zalig”. Letterlijke betekenis: “ontspannen”, “gezegend”, “voorspoedig”, “vooruitgang boeken” en “gelukken”. 

Dat het Bijbels geluk niet afhankelijk is van de omstandigheden en dus niet broos en kwetsbaar is leert Jezus in Matth. 5 : 2 – 11 (dit Bijbelgedeelte wordt ook wel “de zaligsprekingen” genoemd; elk woord “zalig” mogen we vervangen door “gelukkig”):

Zalig de armen van geest.
Zalig die treuren.
Zalig de zachtmoedigen.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.
Zalig de barmhartigen.
Zalig de reinen van hart.
Zalig de vredestichters.
Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil.
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Rom. 4 : 9 gebruikt het woord “zaligspreking” letterlijk; het grondtekst-woord kan ook worden vertaald door “gelukkigprijzing”.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl