Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “JEZUS CHRISTUS” (Deel 2)

ELKE BLADZIJ VAN DE BIJBEL SPREEKT VAN JEZUS CHRISTUS

Het mooie van de Bijbel is dat elke bladzijde spreekt over de Here Jezus. De Here Jezus zegt zelf:

De Schriften zijn het die van Mij getuigen.  (Joh. 5 : 39)

Als wij de Here Jezus beter willen leren kennen dan moet wij ons dus verdiepen in Gods Woord.

In het Oude Testament wordt op 2 manieren van de Here Jezus gesproken:
1. in profetieën
2. in zogenaamde “typen”

Laten we eens naar de profetieën kijken. De oudste profetie in de Bijbel, waarin de naam “Jezus Christus” dus niet voorkomt maar waar wél over Hem gesproken wordt, staat in Gen. 3 : 15:

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Hier spreekt God tot de satan. God zegt: “Voortaan is er vijandschap tussen jou en de nakomelingen van Eva (het zaad van de vrouw)”. De Here Jezus was als mens de zoon van Jozef en Maria en dus een nakomeling van Eva (zie Luk. 3 : 23 – 38). God zegt dus in Gen. 3 : 15: “Er is vijandschap tussen jou (satan) en mijn Zoon Jezus Christus; en eens zal Jezus Christus jou de kop vermorzelen”.
Wij zagen in een eerdere studie dat Jezus op het Kruis van Golgotha de satan heeft overwonnen.

Een andere profetie, waarin de naam “Jezus” niet genoemd wordt maar die ondubbelzinnig over Hem spreekt, is Jes. 53 : 4 en 5:

Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Misschien is dit wel de mooiste Oud-testamentische profetie: we raken onder de indruk als  we ons bij het lezen bewust zijn dat het hier over de Here Jezus gaat. Een ongelovige zal dat niet veel zeggen, maar wij mogen door de Heilige Geest geïmponeerd raken door deze aangrijpende beschrijving van het lijden van Jezus.

En zo zijn er nog veel meer Jezus-profetieën in het Oude Testament.

Laten we ons nu eens bezighouden met de Oud-testamentische typen van de Here Jezus.

Isaak is een mooi type van de Here Jezus. Isaak, die geofferd moest worden door Abraham (zie Gen. 22 : 1 – 14), is een type van Gods Zoon die als het volmaakte Lam op het Kruis van Golgotha werd geofferd.

Jozef is bijna in zijn hele leven een prachtig type van de Here Jezus. Andere Oud-testamentische typen hebben tijdens hun leven vaak een scheve schaats gereden, maar van Jozef lezen we dat niet. Lees zijn geschiedenis en je zult treffend de gelijkenis met de Ware Jozef ontdekken. In Gen. 41 : 45, bijvoorbeeld, noemt de farao hem “Safenat-Paneach”, wat betekent: “redder der wereld”.
Mozes is ook een mooi type. Hij wilde voor het zondige volk in de bres gaan staan; in Ex 32 : 32 zegt hij: “vergeef toch hun zonde, en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt”. Zo is de onschuldige Here Jezus in onze plaats gaan staan en heeft tot God gezegd: “Straf Mij maar”.
En dan hebben we nog David in zijn overwinning op Goliath (zie 1 Sam. 17), als een beeld van de Here Jezus die op het kruis de duivel “de kop vermorzelt”.

Zo kunnen we nog even doorgaan. Het is een geweldig zegenrijke studie de typen van de Here Jezus in het Oude Testament (door de levens van anderen heen) te bestuderen.

(wordt vervolgd)

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.