Ga naar hoofdinhoud

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL: “HET KRUIS VAN GOLGOTHA” (Deel 6)

WAT BETEKENT “KNIELEN VOOR HET KRUIS”?

De uitdrukking “knielen voor het Kruis” komt niet in de Bijbel voor; niettemin gebruiken vele christenen haar regelmatig om uiting te geven aan 5 bijzondere aspecten van het Kruis van Golgotha:

1)
Het bewijsstuk, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde, heeft Jezus weggedaan door het aan het kruis te nagelen.  (Kol. 2 : 14)
Let op het woord “weggedaan”.

Tegen elk schepsel zegt God: “Als je niet de Here Jezus aanneemt, zal Ik je vanwege je zonden (waarvan Ik het bewijsstuk bezit) voor eeuwig veroordelen”.
Alleen van diegenen die hun zonden voor God hebben beleden en onvoorwaardelijk hebben geloofd in Jezus de Redder, wordt het bewijsstuk “dat door zijn inzettingen tegen hen getuigde en hen bedreigde”, door Hem weggedaan; Hij heeft “het aan het kruis genageld”.

2)
Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft.  (Joh. 3 : 14 en 15)
Let op de woorden “die in Hem gelooft”.

3)
Ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus.  (Gal. 6 : 14)
Let op het woord “roemen”.

Het bovenstaande geldt voor diegenen die in Jezus hebben geloofd.
Eigenlijk staat er: “Ik heb het vaste voornemen niemand méér te eren en méér groot te maken dan de Here Jezus Christus die voor mij naar het kruis is gegaan.

4)
Met Christus ben ik gekruisigd, en Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.  (Gal. 2 : 20)
Let op de woorden “Christus leeft in mij”.

Paulus zegt hier: “Ik wil dat de gekruisigde Christus in mij lééft en al mijn handelen en wandelen bepaalt”.

5)
Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft.  (Hebr. 12 : 2)
Let op de woorden “Laat ons oog alleen gericht zijn op Jezus”.

De Here Jezus verdient het dat wij Hem in ons leven de eerste plaats geven.

HET AVONDMAAL

Dat we in deze BBB-Studie heel kort het Avondmaal aanstippen is uiteraard begrijpelijk. Het zal duidelijk zijn dat deze gedachtenismaaltijd alles te maken heeft met wat de Here Jezus op het Kruis heeft gedaan.
Luk. 22 : 19 en 20 en 1 Kor. 11 : 26 zeggen:

Jezus nam een brood, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

Zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

In het licht van het kruis van de Here Jezus zullen we in andere studie het Avondmaal (aan de hand van het Oud-testamentische Pascha) uitgebreid bespreken.

meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *