Content voor Ingelogde Gebruikers

EEN BIJBELSTUDIE VAN FRANK OUWENEEL : “DE DUIVEL” (Deel 7)

ZIJN EINDE

Het definitieve einde van de vijand van God en mensen wordt beschreven in Op. 20 : 10 en 14 en Op. 21 : 1 – 5:

De duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel; hij zal dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood: de poel van vuur. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerst hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 

Let op die prachtige woorden: “Hij, die op de troon gezeten is, zeide; Zie Ik maak alle dingen nieuw”.
Die “Hij” is Jezus Christus.
Hij zit op de troon.
Hij is Overwinnaar.
Hij is onze Here.
Hem zij de glorie tot in alle eeuwigheid.

Meer informatie:
https://www.frankouweneel.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.